Lexmond/ Schoonrewoerd: ondersteunende ambulanceposten

Omdat de gemeente gemeente Vijfheerenlanden per 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, zal de ambulancezorg verzorgd gaan worden door de RAVU (Regionale Ambulance Voorziening Utrecht). Om 24/7 paraat te staan met ambulancehulpverlening heeft de RAVU op dit moment 11 standplaatsen en 8 steunpunten ingericht.

Omdat de gemeente gemeente Vijfheerenlanden per 1 januari 2019 deel uitmaakt van de provincie Utrecht, zal de ambulancezorg verzorgd gaan worden door de RAVU (Regionale Ambulance Voorziening Utrecht). Om 24/7 paraat te staan met ambulancehulpverlening heeft de RAVU op dit moment 11 standplaatsen en 8 steunpunten ingericht. 

Per 1 januari 2019 is dus ook het bedieningsgebied van de RAVU worden vergroot. Om aan de wettelijke aanrijtijden te kunnen voldoen, heeft de RAVU het bedieningsgebied in beeld gebracht en komt tot de conclusie dat de dekking niet voldoende is om aan de wettelijke aanrijtijden te kunnen voldoen. Na verschillende locaties bekeken te hebben, heeft de RAVU voor de volgende twee locaties gekozen. In eerste instantie zal de RAVU de twee locaties voor 5 á 10 jaar inrichten.

Schoonrewoerd, nabij huidige brandweerkazerne aan de Dorpsstraat

De post in Schoonrewoerd wordt een standplaats.

Luchtfoto van Schoonrewoerd met een stip op de locatie waar de ambulancepost gepland is.

De locatie op het terrein van de kaasfabriek wordt ontsloten via het terrein van de Brandweer aan de Dorpsstraat. In het gebouw komt ruimte voor 2 ambulances en opslagruimte voor medische voorraad en gasflessen (zuurstof). Verder voorzieningen voor het personeel, zoals kleedkamers, een 'huiskamer' en kantoorruimte. 

Als optie kan er op deze locatie in de toekomst een permanente ambulancepost gebouwd worden.

Lexmond, nabij huidige brandweerkazerne aan de Driemolensweg

De locatie in Lexmond wordt een steunpunt.

Luchtfoto van Lexmond met een stip op de locatie waar de ambulancepost gepland is.

Hiervoor wordt een klein tijdelijk gebouw geplaatst dat ruimte biedt aan een overdekte opstelplaats voor een ambulance, een wachtruimte voor het personeel en een toilet.

Ontsluiting vindt plaats over de uitrit van de brandweer. 

De omgevingsvergunningen zijn reeds afgegeven en gepubliceerd.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via mail: teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.

Update: juli 2019