Meerkerk: Nieuwbouw De Weide II / Verplaatsing Sportcomplex

Het project De Weide II bestaat uit de ontwikkeling van een woonwijk van circa 150 woningen.

Het project De Weide II bestaat uit de ontwikkeling van een woonwijk van circa 150 woningen. De nieuw te bouwen wijk is gelegen aan de zuidkant van Meerkerk en grenst direct aan de wijk De Weide I. In de nieuwe wijk komt een divers woningaanbod. De woningen zijn met name bedoeld voor starters, doorstromers en jonge senioren.
De wijk krijgt een ruime opzet. Dit zal tot uitdrukking komen in gemiddeld genomen grote kavels, ruime tuinen en een sterke nadruk op grondgebonden woningen.

De woonwijk is gepland op een deel van het sportcomplex van SV Meerkerk. Om de woningbouw te kunnen realiseren, moet het sportcomplex worden verplaatst.

Luchtfoto Meerkerk met kadastrale lijnen voor De Weide twee

Verplaatsing sportcomplex

Het sportcomplex is verplaatst. Het nieuwe sportcomplex is met ingang van het seizoen 2019/2020 in gebruik genomen.

Woningbouw

De gemeente en het waterschap Rivierenland doen onderzoek naar de mogelijkheid van de toepassing van aquathermie (energieopwekking uit water) in combinatie met warmte en koude opslag in De Weide II. Naar verwachting zal het onderzoek in het eerste kwartaal 2020 worden afgerond en een besluit worden genomen over de uitkomst van het onderzoek. Daarna zal de aanbestedingsprocedure worden opgestart voor de aanleg van de woonwijk.

Op dit moment wordt de aanbesteding van de ontwikkeling voorbereid. Met de ontwikkelaar zal uiteindelijk een ontwikkelstrategie worden opgesteld.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via mail: teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.

Update: juli 2020