Bewonersbrief mei 2019

Werkzaamheden aanleg sportcomplex De Weide II

Antea Realisatie B.V. heeft opdracht gekregen van de gemeente Vijfheerenlanden voor de aanleg van het sportcomplex De Weide II voor SV Meerkerk. 

Bewonersbrief

In een brief informeren zij omwonenden:
Op maandag 6 mei jl. zijn we gestart met de werkzaamheden voor de realisatie van het sportcomplex op de Weide II in Meerkerk.
Er worden drie voetbalvelden aangelegd voor SV Meerkerk, met daar omheen nieuwe bestrating, hekwerk en veldverlichting. Ook worden er nieuwe sloten gegraven. 

De toegang tot het werkterrein loopt over de Bazeldijk en de bouwweg op het werkterrein. In de eerste periode rijden er daarom regelmatig vrachtwagens over de Bazeldijk. 
Uiteraard worden al onze chauffeurs op de hoogte gebracht van de plaatselijke situatie. Toch vragen wij u alert te zijn.

We verwachten dat de werkzaamheden rondom de velden rond 30 augustus 2019 gereed zijn.  Eind 2019 zal het project worden afgerond. We hopen uiteraard dat de overlast beperkt blijft. 

Vragen?

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder, de heer G. Ramp, bereikbaar via 06 - 5154 2333.

Met vriendelijke groet,
Antea Realisatie B.V.

Floor Groeneveldt
Projectmanager Sport
06 - 2013 4510