Ingebruikname Parkschool De Looch

De Parkschool in Vianen is inmiddels feestelijk in gebruik genomen. De openbare ruimte is echter nog niet klaar. De entree voor de school is geasfalteerd. De buitenruimte wordt nog verder ingericht.

De Parkschool in Vianen is inmiddels feestelijk in gebruik genomen. De openbare ruimte is echter nog niet klaar. De entree voor de school is geasfalteerd. De buitenruimte wordt nog verder ingericht. Ouders en kinderen hebben inmiddels via school en/of SKV gehoord welke in- en uitgang zij kunnen gebruiken. 

Sloop oude school

Er zijn bouwhekken geplaatst rondom de oude school. Het oude gebouw wordt vanaf 11 maart gesloopt. Gelijktijdig met het sloop van de school worden ook een aantal bomen verwijderd. Deze bomen zijn ziek of verkeren in slechte staat. Na de sloop komen hier nieuwe bomen voor terug. We weten dat er asbest in het pand zit. Dit wordt verwijderd door een gespecialiseerd bedrijf zodat er geen gevaar optreedt en het asbest zorgvuldig en veilig wordt afgevoerd. Tijdens de sloop wordt het terrein goed afgesloten. De sloopwerkzaamheden duren tot halverwege juni.

Parkeerplaats

Op parkeerplaats De Looch wordt de komende weken een kiss & ride zone aangelegd. Ouders kunnen hier kort stoppen om hun kind te laten uitstappen. Ook wordt de bestaande parkeerplaats opgeknapt. Tijdens deze werkzaamheden blijft 50% van de parkeerplaatsen beschikbaar. 

Herinrichting

Als de oude school is gesloopt, kan de achterzijde van de Parkschool en de openbare ruimte worden ingericht. De werkzaamheden lopen door in de zomervakantie. Tijdens de werkzaamheden wordt alles goed afgezet door bouwhekken. Bestaande paden in het park blijven zo veel als mogelijk beschikbaar. Tijdens het verwijderen van de riolering ter plaatse van de doorsteek in het voet/fietspad zetten we deze uiteraard ook af. Deze doorsteek halen we zo kort mogelijk voor het aanbrengen van het asfalt weg. De omheinde speelplaats bij de huidige BSO (met de blauwe glijbaan) blijft zo lang mogelijk in gebruik.

Tijdens de werkzaamheden houden we rekening met strenge veiligheidsvoorschriften. Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: Openbare ruimte: Agterberg bv: parkschool@agterberg.com