Update juli 2019

De afgelopen weken is hard gewerkt aan de sloop van de oude school. Aannemer Dusseldorp heeft de fundering uitgegraven en de brokstukken zijn fijngemalen. Deze worden weer gebruikt als fundering voor de speelpleinen. Het terrein wordt nu gevuld met grond en daarna met gras ingezaaid. Enkele bomen zijn verwijderd.

De afgelopen weken is hard gewerkt aan de sloop van de oude school. Aannemer Dusseldorp heeft de fundering uitgegraven en de brokstukken zijn fijngemalen. Deze worden weer gebruikt als fundering voor de speelpleinen. Het terrein wordt nu gevuld met grond en daarna met gras ingezaaid. Enkele bomen zijn verwijderd.

Fase 2 en 3

Aannemer Agterberg is inmiddels begonnen met fase 2 en 3, de nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Fase 2 is de achterzijde (het nieuwe schoolplein en de westelijke speelplaats met de blauwe glijbaan), fase 3 omvat de buitenruimte bij de kinderopvang en het speelplein aan de Dominicushof zijde (de oostelijke speelplaats). De werkzaamheden gaan in goed overleg met de scholen en SKV.

SKV is in de zomervakantie gewoon in bedrijf. Bij het nieuwe schooljaar zijn alle fasen afgerond.

Park Monnikenhof

Op een later moment wordt Park Monnikenhof aangepakt. Dat valt buiten dit project. In het najaar organiseren we hier een brainstormsessie over. U kunt meedenken! Houd hiervoor onder andere onze social media in de gaten.

Spelen

De planning en inrichting van de speelplekken is in overleg met de scholen en SKV tot stand gekomen. Het groen wordt binnenkort geplant in onder meer de groenvakken. Ook worden de speeltoestellen op de speelplaatsen gezet.

Planning

Het is nu week 25. De zomervakantie start eind week 29. Planning onder voorbehoud.

Inmiddels is de riolering verwijderd, is de grond voorbereid en is de westelijke speelplaats (met de blauwe glijbaan) verwijderd. De plantvakken worden vervolgens ingericht. De nieuwe speeltoestellen worden geplaatst. Vervolgens is de oostelijke speelplaats (aan de Dominicushof zijde) aan de beurt (vanaf week 29). Daarna wordt het terrein netjes afgewerkt en worden de bouwhekken verwijderd. Het is de bedoeling dat eind week 31 het terrein klaar is, want daarna begint de bouwvak.

Overlastmaatregelen

De aannemer zal de nodige maatregelen treffen om de overlast tot een minimum te beperken:

  • De parkschool moet ongestoord en veilig bereikbaar zijn, zowel te voet als
  • per fiets. Indien nodig moeten fietsers verplicht afstappen.
  • Hulpdiensten moeten te allen tijde vrije doorgang hebben.
  • De bouwplaats moet veilig zijn.
  • Alle transportbewegingen gaan vanuit de Rietkamp; dit mag alleen tijdens bloktijden.
  • Er geldt een snelheidsbeperking van 15 km/u voor werkverkeer op de Rietkamp.
  • De looproute van de Groene Kade naar de Dominicushof moet intact blijven.
  • Gebouwen en woningen moeten altijd voor voetgangers en minder validen
  • bereikbaar zijn, mogelijk met rijplaten of noodverharding.

Hebt u nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de aannemer: Agterberg bv: parkschool@agterberg.com of gemeente Vijfheerenlanden Joep van Alphen via 088 - 599 7000.