Vianen: Project Park Monnikenhof

Middenin de Viaanse wijk Monnikenhof ligt een groot park. Onlangs is daar een nieuwe Parkschool gebouwd en is het oude schoolgebouw gesloopt. Op de plek van het oude gebouw ligt nu een deel van het nieuwe schoolplein en een uitgestrekt grasveld.

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rond Park Monnikenhof.

Middenin de Viaanse wijk Monnikenhof ligt een groot park. Onlangs is daar een nieuwe Parkschool gebouwd en is het oude schoolgebouw gesloopt. Op de plek van het oude gebouw ligt nu een deel van het nieuwe schoolplein en een uitgestrekt grasveld.

Maar hoe nu verder? Laten we het park zoals het nu is ingericht, of zijn er andere mogelijkheden? Bij de gemeente hebben wij van verschillende mensen al ideeën voor het park gezien. Denk bijvoorbeeld aan een moestuin, een kinderboerderij, natuureducatie of een wandelroute. We willen graag samen met de inwoners alle ideeën verzamelen.

Participatiebijeenkomsten De Looch

Vanaf november 2019 zijn er iedere drie weken (met uitzondering rond de feestdagen) bijeenkomsten met de bewoners. Deze bijeenkomsten zijn er om de toekomstwensen over dit gebied in kaart te brengen. Vervolgens bepalen de inwoners in grote mate het ontwerp met hulp en advies van de gemeente.

Er zullen in totaal vijf bijeenkomsten zijn, waarin ook momenten zijn opgenomen om de ontwerpen tussentijds aan alle wijkbewoners te presenteren.

4 december 2019: Eerste parkwerkgroep

Op woensdagavond 4 december was de eerste bijeenkomst met de leden van de parkgroep (de werkgroep). We hebben eerst de tijd genomen om de leden aan elkaar voor te stellen en even op te frissen wat we drie weken daarvoor hebben besproken.

Ontwerpkeuzes

In stappen hebben vervolgens ontwerpkeuzes gemaakt over het park. De gemeente had een eerste beeld gegeven hoe de meest terugkomende ideeën een plek kunnen krijgen in het park. De inwoners konden met deze ideeën schuiven: Welke ideeën willen we behouden? Welke ideeën hebben we liever niet? 

Eerste schetsontwerp

Toen we met elkaar een overzicht hadden van de ideeën die we in het park kwijt willen, zijn we deze ideeën gaan plaatsen op de gewenste plek. Toen we erover uit waren waar iets neergezet kan worden, plakte we er een anker-sticker bij op de overzichtskaart. Zo heeft de parkgroep een aantal ontwerpkeuzes gemaakt voor een eerste schetsontwerp. Dit eerste schetsontwerp wordt uitgewerkt door een tekenaar.

Over een tijdje zal de parkgroep het ontwerp, wat in de tussentijd nog verder wordt ontwikkeld, gepresenteerd. Bewoners uit de wijk Monnikenhof zijn daarbij natuurlijk hartstikke welkom!

De parkwerkgroep rondom een tafel in overleg over de schets van park Monnikenhof.

13 november 2019: Terugblik startbijeenkomst

Op 13 november werd de eerste bijeenkomst gehouden uit een serie van vijf. Ruim 45 inwoners kwamen naar de Parkschool om mee te denken over het park. Deze eerste sessie stond in het teken van de ideeën. De bewoners bespraken in groepjes aan de hand van een grote kaart hun suggesties. Deze presenteerden ze daarna aan elkaar. Elke groep had goede ideeën en kreeg daarvoor een verdiend applaus.

Diverse ideeën

Zo willen de jongeren graag een verplaatsbare zeecontainer, waren er verschillende invullingen voor de eilandjes en moet het park plek bieden aan iedereen. Voor peuters is er nu geen speelplek. Hondenbezitters willen graag een omheind uitlaatgebied.

Er is behoefte aan een ontmoetingsplek (voor bijvoorbeeld muziek, kunst, optredens). Meer prullenbakken, betere verlichting en meer (picknick)bankjes staan ook op de wensenlijst.

Een bewoner verwoordde het mooi: “Het park is onze achtertuin waar we elkaar ontmoeten en plezier kunnen hebben.”

Werkgroep

Een aantal bewoners vormen vanaf nu een werkgroep om alle ideeën samen te brengen en verder uit te werken. De gemeente begeleidt hierbij, onder meer met een wijkambassadeur. Als de plannen concreter zijn, zal de werkgroep de vorderingen aan de wijkbewoners presenteren.

Bewoners luisteren op een tribune voor de eerste bijeenkomst over Park Monnikenhof

Aanplanten bomen

De gemeente gaat in het najaar 2019 aan de slag met het aanplanten van wat nieuwe bomen. Deze komen met name aan de voorzijde van de Parkschool en bij het parkeerterrein De Looch.