Vianen: Project Park Monnikenhof

Middenin de Viaanse wijk Monnikenhof ligt een groot park. Onlangs is daar een nieuwe Parkschool gebouwd en is het oude schoolgebouw gesloopt. Op de plek van het oude gebouw ligt nu een deel van het nieuwe schoolplein en een uitgestrekt grasveld.

Middenin de Viaanse wijk Monnikenhof ligt een groot park. Onlangs is daar een nieuwe Parkschool gebouwd en is het oude schoolgebouw gesloopt. Op de plek van het oude gebouw ligt nu een deel van het nieuwe schoolplein en een uitgestrekt grasveld.

Maar hoe nu verder? Laten we het park zoals het nu is ingericht, of zijn er andere mogelijkheden? Bij de gemeente hebben wij van verschillende mensen al ideeën voor het park gezien. Denk bijvoorbeeld aan een moestuin, een kinderboerderij, natuureducatie of een wandelroute. We willen graag samen met de inwoners alle ideeën verzamelen.

Participatiebijeenkomsten De Looch

Vanaf november 2019 zijn er iedere drie weken (met uitzondering rond de feestdagen) bijeenkomsten met de bewoners. Deze bijeenkomsten zijn er om de toekomstwensen over dit gebied in kaart te brengen. Vervolgens bepalen de inwoners in grote mate het ontwerp met hulp en advies van de gemeente.

Er zullen in totaal vijf bijeenkomsten zijn, waarin ook momenten zijn opgenomen om de ontwerpen tussentijds aan alle wijkbewoners te presenteren.

Terugblik startbijeenkomst

Op 13 november werd de eerste bijeenkomst gehouden uit een serie van vijf. Ruim 45 inwoners kwamen naar de Parkschool om mee te denken over het park. Deze eerste sessie stond in het teken van de ideeën. De bewoners bespraken in groepjes aan de hand van een grote kaart hun suggesties. Deze presenteerden ze daarna aan elkaar. Elke groep had goede ideeën en kreeg daarvoor een verdiend applaus.

Diverse ideeën

Zo willen de jongeren graag een verplaatsbare zeecontainer, waren er verschillende invullingen voor de eilandjes en moet het park plek bieden aan iedereen. Voor peuters is er nu geen speelplek. Hondenbezitters willen graag een omheind uitlaatgebied.

Er is behoefte aan een ontmoetingsplek (voor bijvoorbeeld muziek, kunst, optredens). Meer prullenbakken, betere verlichting en meer (picknick)bankjes staan ook op de wensenlijst.

Een bewoner verwoordde het mooi: “Het park is onze achtertuin waar we elkaar ontmoeten en plezier kunnen hebben.”

Werkgroep

Een aantal bewoners vormen vanaf nu een werkgroep om alle ideeën samen te brengen en verder uit te werken. De gemeente begeleidt hierbij, onder meer met een wijkambassadeur. Als de plannen concreter zijn, zal de werkgroep de vorderingen aan de wijkbewoners presenteren.

Aanplanten bomen

De gemeente gaat in het najaar aan de slag met het aanplanten van wat nieuwe bomen. Deze komen met name aan de voorzijde van de Parkschool en bij het parkeerterrein De Looch. Er zijn nog geen concrete plannen voor het park maar de gemeente wil graag inwoners helpen om hun ideeën voor het park mogelijk te maken.