Vianen: Windpark Autena

Het windpark Autena bestaat uit 3 windturbines en ligt in de oksel van knooppunt Everdingen. Voor dit windpark is een klankbordgroep in het leven geroepen.

Het windpark Autena bestaat uit 3 windturbines en ligt in de oksel van knooppunt Everdingen. Voor dit windpark is een klankbordgroep in het leven geroepen. De klankbordgroep is inmiddels omgevormd tot een werkgroep van alleen bewoners.

Werkgroep 

Het doel van de werkgroep is om uw belangen te behartigen. Zo kan de werkgroep u in contact brengen met Eneco of de gemeente, geluids- en slagschaduw gerelateerde signalen uit de omgeving met betrekking tot het windpark in behandeling nemen en het college adviseren over de besteding van een deel van het Ruimtelijk Kwaliteitsfonds.
De werkgroep bestaat uit:

  • Hennie Hutten uit Vianen
  • Caroline Planken uit Vianen
  • Henk Klein Kranenburg uit Hagestein
  • Bettie Baars uit Hagestein
  • Jeannette Benistant-Kruitbosch uit Hagestein

Ruimtelijk kwaliteitsfonds

Het lokale ruimtelijke kwaliteitsfonds is door Eneco en de gemeente ingesteld om de directe landelijke omgeving van het windpark een kwaliteitsimpuls te geven. De klankbordgroep draagt projecten aan voor de besteding van 50% van de jaarlijkse bijdrage die windpark Autena levert aan het gemeentelijke Ruimtelijke Kwaliteitsfonds. Het startbedrag van deze bijdrage is € 15.000 per jaar. De projecten die de klankbordgroep mag aandragen sluiten aan bij de Landschapsvisie van de gemeente. Lees voor meer informatie de Landschapsvisie.

Informatie

Wilt u meer informatie over de windturbines? Kijk dan op de website van Eneco.
Wilt u iets melden wat te maken heeft met de windmolens van Windpark Autena? Stuur dan een e-mail naar wind@eneco.com.
 

Update: februari 2020