Snippergroen

Grenst een stukje openbaar groen van de gemeente aan uw eigen tuin? Soms kunt u dat stukje grond kopen.

Snippergroen is een stukje openbaar groen op gemeentegrond dat aan uw tuin grenst. Onder bepaalde voorwaarden kunt u dit van de gemeente kopen.

Heeft u interesse om snippergroen te kopen? Neem dan contact op met de gemeente via 088 - 599 7000 of grondzaken@vijfheerenlanden.nl

Voornemen verkoop groenstrook

Indien u wilt reageren op dit voornemen tot verkoop, dient u zich binnen 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie per e-mail te melden en beargumenteerd aan te geven waarom u van mening bent ook een serieuze gegadigde te zijn.