Starterslening

De starterslening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om extra te lenen aanvullend op de hypotheek. Hierdoor wordt de aankoop van die ene woning misschien toch mogelijk.
De starterslening is een lening die het verschil overbrugt tussen de prijs van de eerste woning en de hypotheek bij de bank. De starterslening kan ook worden aangevraagd door huidige en toekomstige inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden.

Regels voor een starterslening

Aan de starterslening zijn voorwaarden verbonden:

  • Het is uw eerste koopwoning.
  • De woning staat in de gemeente Vijfheerenlanden.
  • De kostengrens is niet hoger dan € 405.000,00 (dit bedrag is inclusief eventueel meerwerk en verbouwkosten).
  • De starterslening is zowel voor een nieuwe als bestaande woning.
  • De maximale hoogte van de starterslening is € 30.000.
  • Er is op dit moment voldoende budget in het fonds.

Bekijk de overige voorwaarden op de website van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Aanvraag

De aanvraag voor een starterslening verloopt via de gemeente. Binnen vijf werkdagen ontvangt u een toekenningsbrief als aan de voorwaarden van de Verordening Starterslening Vijfheerenlanden is voldaan.

Stappenplan

Bekijk het stappenplan met informatie hoe je een starterslening aan kunt vragen.

Nu een starterslening aanvragen (DigiD)

Overig

Het bedrag voor de starterslening wordt verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Meer informatie vindt u op de website van SVn.

Meer informatie kunt u vinden in de Verordening starterslening gemeente Vijfheerenlanden.