Starterslening

Regels voor een starterslening

Indien u voor de eerste keer een woning gaat kopen en deze woning in de gemeente Vijfheerenlanden staat, komt u mogelijk in aanmerking voor een starterslening. Hiervoor gelden de volgende regels:

  • de kostengrens om de woning te kopen, is niet hoger dan € 310.000 (dit bedrag is inclusief eventueel meerwerk en verbouwingskosten)
  • de starterslening is zowel voor een nieuwe als een bestaande woning
  • de maximale hoogte van de starterslening is € 30.000

Aanvraag

De starterslening wordt verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De aanvraag loopt via de gemeente.

Nu een starterslening aanvragen (DigiD)