Subsidies voor monumenten

Onderhoud of restauratiewerkzaamheden aan een monument stelt bijzondere eisen. Bijvoorbeeld het type materiaal dat wordt gebruikt of er moet worden voldaan aan voorwaarden. De monumentale waarden van het pand moeten tenslotte behouden blijven. Dit kan betekenen dat de kosten voor onderhoud en herstel hoger zijn dan bij een niet monumentaal pand. Om hier in tegemoet te komen kan soms aanspraak worden gemaakt op een subsidie of een laagrentende lening. Onderstaand zetten wij de verschillende mogelijkheden uiteen. Wilt u zeker weten of u voor een van de regelingen in aanmerking komt, dan adviseren wij altijd om direct met de betreffende instantie contact op te nemen. 

De gemeente Vijfheerenlanden heeft op dit moment geen subsidieregeling waar eigenaren van een monumentaal pand gebruik van kunnen maken. Als dit in de toekomst verandert dan zal de gemeente hier in de diverse (lokale) media melding van maken.

Subsidie en financieringsmogelijkheden voor rijksmonumenten met een woonhuisfunctie

Welke fiscale spelregels gelden er voor particuliere woonhuiseigenaren?

De door u te betalen rente op uw lening kunt u in een aantal gevallen als hypotheekrenteaftrek in uw aangifte Inkomstenbelasting verwerken. Als er sprake is van een Bouwrekening die langer dan zes maanden loopt, zijn er specifieke regels van de Belastingdienst.

Het kan – door deze fiscale spelregels - voor u van belang zijn dat u de restauratie binnen een periode van 6 of 24 maanden afrondt. Wij raden u daarom aan dit met uw fiscaal adviseur af te stemmen.
 
Wilt u meer weten over de hypotheekrenteaftrek en de rente op de Bouwrekening raadpleeg de website van de Belastingdienst.

Subsidie voor rijksmonumenten zonder woonhuisfunctie

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is verantwoordelijk voor de rijkssubsidieregeling. Het gaat hier om subsidies voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn.

Er zijn twee soorten subsidies:

  • Instandhoudingssubsidies: Deze is bedoeld voor sober en doelmatig onderhoud over een periode van 6 jaar. Deze subsidie voorkomt dat een grote restauratieachterstand ontstaat doordat een rijksmonument gedurende lange tijd geen onderhoud krijgt. Dit zou de algehele onderhoudsstaat van het monument niet ten goede komen en de uiteindelijke onderhoudskosten verhogen.
  • Herbestemmingssubsidie: Monumenten waar een herbestemming voor wordt gezocht kunnen in aanmerking komen voor deze subsidie. De subsidie heeft betrekking op het wind en waterdicht houden van het monument. Zo kan er een nieuwe bestemming worden gezocht waarbij wordt voorkomen dat het monument achteruitgaat in de periode waarin nog geen andere bestemming is gevonden. Deze subsidie kan ook worden ingezet voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden voor herbestemming. 

Met ingang van 2012 verleend het rijk geen restauratiesubsidies meer. Subsidie voor restauratie zijn ondergebracht bij de Provincie. De Provincies bepalen zelf hoe en waarvoor zij dit budget beschikbaar stellen. De Provincie Utrecht heeft het Erfgoedparelfonds opgericht. Ook dit fonds is bedoeld voor rijksmonumenten zonder woonhuisfunctie. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze subsidie kijk dan op de website van de Provincie Utrecht.