Wolven

De wolf rukt op, in Europa en in Nederland. Deze Europees beschermde diersoort komt daarmee terug in zijn oorspronkelijke leefgebied. Een aanwinst voor de natuur, maar de mensen moeten er weer aan wennen. Een wolf is niet gevaarlijk voor mensen. Veehouders en particulieren kunnen maatregelen treffen om hun dieren te beschermen tegen wolven. 

Ruimte voor de wolf

De wolf is een beschermde diersoort en is welkom in onze natuurgebieden. De wolf kiest zelf zijn territorium en bepaalt of de Nederlandse natuur geschikt is om te leven. Ook in de door de mens ingericht landschappen voelt hij zich thuis. In Nederland worden geen wolven gelokt of uitgezet. Wel verbinden we steeds meer natuurgebieden met elkaar om uitwisseling van planten en dieren te bevorderen. Daar profiteert ook de wolf van. Een wolf eet per dag 3 á 4 kilo vlees, inclusief ingewanden en botten. 

Wolven en mensen

De wolf is zeer schuw en een vluchtdier. Hij ziet de mens niet als prooi. Wanneer je toch het geluk hebt er een te zien, houd je dan aan de volgende regels:

  • blijf bij een ontmoeting met een wolf rustig en probeer na te gaan wat het dier wil doen
  • voer een wolf niet
  • benader een wolf niet, maar loop rustig weg van de situatie
  • houd de hond aan de lijn in wolvengebied
  • probeer een foto te maken van de wolf en stuur deze door naar Wolven In Nederland

Preventiekit

BIJ12 – de organisatie die namens provincies de schade door wolven aan vee regelt - heeft een ‘Faunaschade Preventiekit Wolven’ opgesteld. Daarin staan maatregelen die veehouders of particulieren met dieren kunnen treffen om schade door wolven te voorkomen of te beperken. Denk aan een afrastering met stroomdraden, nachtelijk ophokken, fladderlint of een kuddewaakhond. U vindt er een schema hoe u zo’n afrastering het beste aan kunt leggen, voorbeelden en diverse tips. 

Schade

De wolf kan bij landbouwhuisdieren op verschillende manieren schade aanrichten. Dit varieert van predatie (met de dood van het landbouwhuisdier als gevolg), verwonding en stress. Schade kunt u voorkomen met de eerdergenoemde preventieve middelen. Schapen, geiten, damherten (hertenkampen), rundvee, honden en hobbydieren lopen de grootste kans op predatie, op volgorde van het meest risicogevoelig naar het minst.

In de folder "Bescherming van vee tegen wolven" staat kort en duidelijk uitgelegd wat u kunt doen om schade door wolven te voorkomen en wat u kunt doen als er schade optreedt.

Bij (vermoedelijke) schade door een wolf aan landbouwhuisdieren dan kunt u dit melden bij BIJ12 op nummer 085 - 486 222 of bij het Wolvenmeldpunt van Wolven in Nederland. U kunt ook een tegemoetkoming in de schade aanvragen via MijnFaunazaken van BIJ12

Hoe u verder moet handelen staat beschreven in de folder “Schade door de wolf aan uw vee”.

Meer informatie

Onderstaande websites zijn de moeite waard om na te lezen: