Begrippenlijst

Woningbouw is complex. Niet alleen de procedures en aanvragen zijn ingewikkeld maar veel van de woorden die gebruikt worden. Zie hieronder een aantal van deze woorden en wat ze betekenen.

Woningbouw is complex. Niet alleen de procedures en aanvragen zijn ingewikkeld maar veel van de woorden die gebruikt worden. Zie hieronder een aantal van deze woorden en wat ze betekenen.

Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan staan de regels waar de projectontwikkelaar rekening mee moet houden tijdens de ontwikkeling van het gebied en bouw van de woningen.

Vastgesteld 

Als een bestemmingsplan wordt vastgesteld dan betekent dit dat er een besluit over is genomen. Het is in dit geval aangenomen en er kan dan geen bezwaar voor 

Ontwerpbestemmingsplan

Een ontwerpbestemmingsplan is een bestemmingsplan dat nog open staat voor wijzigingen. Dit ontwerp kan 6 weken worden ingezien. Bijvoorbeeld op het gemeentehuis, de gemeentelijke website of via ruimtelijkeplannen.nl.

Sociale huurwoning

Sociale huurwoningen zijn goedkopere huurwoningen voor mensen die niet over genoeg financiële middelen beschikken om een woning te huren in de vrije sector. Deze woningen zijn meestal eigendom van een woningcorporatie. De huur voor deze woningen is lager dan €752,- en je moet j inschrijven om hiervoor in aanmerking te komen.

Vrije sector huur

Huren in de vrije sector betekent dat de huur hoger is dan €752,- en dat er geen maximale huurprijs is. Voor deze woningen hoef je je niet in te schrijven bij een woningcorporatie.

Inschrijven

Een proces waarbij je je gegevens aan een woningcorporatie overdraagt zodat deze weet dat je voor een huis in aanmerking wil komen.

Ter inzage leggen

Bij ter inzage legging wordt de gelegenheid geboden om bezwaar in te dienen tegen een (ontwerp)bestemmingsplan. Hiervoor wordt standaard 6 weken de gelegenheid geboden.

Indicatief

Dit is een verwachting van hoe iets eruit gaat zien of hoe veel iets zal zijn. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend omdat het niet definitief is besloten.