Inschrijving bedrijfskavels werklandschap Meerkerk IVa van start

Het bedrijventerrein in Meerkerk gaat uitbreiden met werklandschap Meerkerk IVa. Bedrijven die zich daar willen vestigen, kunnen zich tussen 1 juni en 1 november 2023 inschrijven voor een bedrijfskavel op dit nieuwe werklandschap.

Het bedrijventerrein in Meerkerk gaat uitbreiden met werklandschap Meerkerk IVa. Bedrijven die zich daar willen vestigen, kunnen zich tussen 1 juni en 1 november 2023 inschrijven voor een bedrijfskavel op dit nieuwe werklandschap.

Werkgelegenheid

Wethouder Ton van Maanen is blij dat de ontwikkeling van Werklandschap Meerkerk IVa van start gaat. Het belang van werklandschappen voor de samenleving is groot. Zo’n 50% van de totale werkgelegenheid bevindt zich daar. Daarbij is de Utrechtse regio de hardst groeiende regio van Nederland; voor de regio U10 zijn er tot en met 2040 bijna 80.000 extra banen nodig. Een deel hiervan komt in Meerkerk.

Voorbereidingen bouwrijp maken gestart

Werklandschap Meerkerk IVa is een uitbreiding van het huidige bedrijventerrein Meerkerk IV en beslaat in totaal zo’n 9 hectare. Hiervan komt 5,6 hectare netto beschikbaar voor de uitgifte. Het bestemmingsplan voor het werklandschap is op 13 december 2022 onherroepelijk vastgesteld. In 2023 start het voorbelasten van de grond. Dit duurt ongeveer twee jaar. Daarna gaat de gemeente verder met de aanleg van de riolering. Naar verwachting is de grond medio 2025 bouwrijp. Daarna kan gestart worden met bouwwerkzaamheden.

Wie kunnen inschrijven?

Wethouder Ton van Maanen benadrukt dat iedereen die geïnteresseerd is en die aan de criteria voldoet, zich voor een bedrijfskavel kan inschrijven via de website van de gemeente. We stellen objectieve, toetsbare en redelijke criteria op waaraan bedrijven die zich op Meerkerk Iva willen vestigen, moeten voldoen, zegt Van Maanen. Voor het beoordelen of de uitgebrachte inschrijvingen in aanmerking komen en aan wie de kavel gegund wordt, is een beoordelingscommissie samengesteld. Inschrijven kan vanaf 1 juni tot en met 1 november 2023.

Selectieprocedure

Vanaf 1 juni 2023 staat de selectieprocedure online op de website van de gemeente Vijfheerenlanden. De selectieprocedure is de leidraad voor de uitgifte van de bedrijfskavels en bevat informatie over de beschikbare kavels, het tijdschema, de verplichte Bibob-toets, geschiktheidseisen, uitsluitingsgronden en gunningscriteria. Met de selectieprocedure handelt de gemeente Vijfheerenlanden in lijn met de uitspraak van de Hoge Raad op 26 november 2021 in het zogenoemde ‘Didam-arrest’.