Buitens van Van Iperen

Het woningbouwproject Buitens van Van Iperen ligt tussen de wijk West en het buitengebied van Leerdam aan het Laantje van Van Iperen ten westen van de Linge en de Lingedijk.

Tussen 2016 en 2022 worden 85 woningen gebouwd in vier hofjes:

  • Binnenhof
  • Bloemenhof
  • Voorhof
  • Buitenhof

Leerdam Buitens van Van Iperen luchtfoto met ingetekende huizen van Binnenhof, Bloemenhof, Voorhof en Buitenhof

Lees hieronder meer over het woningbouwproject Buitens van Van Iperen.

Locatie, soort bouw en impact omgeving

De Buitens van Van Iperen wordt een nieuw stuk in de wijk West van Leerdam, tussen de woonwijk en het landelijk gebied in. De hofstructuur zorgt voor samenhang en een duidelijke afscheiding met het landelijk gebied.

Voor de komst van deze ontwikkeling is een voormalig bedrijventerrein gesaneerd. De woonontwikkeling sluit beter aan bij de omgeving.

Status project, planning en inschrijven en kosten

Het Woningbouwproject Buitens van Van Iperen is in de uitvoeringsfase. Er zijn al drie hofjes gebouwd. Het laatste hof wordt naar verwachting halverwege 2022 opgeleverd en daarna wordt het Laantje van Van Iperen nog heringericht waarna het project afgerond is.

Beschikbaarheid woningen

De woningen worden door de projectontwikkelaar en een makelaar verkocht. Alle woningen in het project zijn inmiddels verkocht. Op de website De Buitens – Deelfase Hof van Wiel leest u meer over de woningen.

Impressie

Leerdam Buitens van Van Iperen indicatieve verkaveling

Leerdam Buitens van Van Iperen luchtfoto met ingetekende huizen van Buitenhof en Voorhof

Projectontwikkelaar

De gemeente bouwt de woningen niet zelf. Projectontwikkelaars en aannemers ontwikkelen het gebied en bouwen de woningen binnen de vooraf bepaalde uitgangspunten. De Buitens van Van Iperen wordt gerealiseerd door Van Arnhem Bouwgroep (VABO).

In 2010 is een anterieure overeenkomst tussen VABO en de toenmalige gemeente Leerdam afgesloten. VABO geeft uitvoering aan deze overeenkomst met de bouw van de woningen die naar verwachting medio 2022 afgerond is.

Publicaties

Voor deze ontwikkeling zijn het bestemmingsplan Buitens van Van Iperen en een beeldkwaliteitsplan vastgesteld.

De beoogde sfeer en hoe dit zich vertaalt naar de architectuur en de inrichting van de openbare ruimte zijn beschreven in het Beeldkwaliteitplan De Buitens van Van Iperen op de website van Ruimtelijke Plannen.

In het bestemmingsplan staan de regels waar de projectontwikkelaar rekening mee moet houden tijdens de ontwikkeling van het gebied en bouw van de woningen. U kunt hier ook meer over vinden op de website Ruimtelijkeplannen.nl. Wanneer u dan linksboven in het tabblad 'Plannaam of -nummer' zoekt op 'Buitens van Van Iperen' kunt u de stukken bekijken.

Bezwaar maken

Het bestemmingsplan is in 2013 onherroepelijk geworden. Het is niet meer mogelijk hiertegen bezwaar te maken. Alle bouwvergunning voor het project zijn ook verleend, bezwaar en beroep is ook hier niet meer mogelijk.

Voor vragen en/of opmerkingen over dit woningbouwproject kunt u contact opnemen via teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.

Update: december 2021