Knarrenhof

Een aantal inwoners is een burgerinitiatief ‘Woonhof Spes Bona Leerdam’ gestart om een hofje met ongeveer 24 woningen/ appartementen volgens het concept “Knarrenhof” te kunnen bouwen op de plek van de voormalige Wilgenhoek-school aan de Parallelweg 24 in Leerdam.

Knarrenhof Leerdam: Luchtfoto met gemarkeerd plangebied

Lees hieronder meer over het woningbouwproject.

Locatie, soort bouw en impact omgeving

Spes Bona Leerdam wil een woongroep voor 50 plussers realiseren in Leerdam. Een woongroep volgens het Knarrenhof-concept. Een concept met zelfstandige wooneenheden, levensloopbestendig en met voldoende ruimte in combinatie met gemeenschappelijke ruimte(s) als een hofhuis en tuin. Uitgangspunt is dat de groep samen, met én voor elkaar de woonomgeving vorm geeft en beheert. Het motto daarbij is: samen doen wat kan, privacy als dat gewenst wordt.

Spes Bona Leerdam heeft Stichting Knarrenhof gevraagd hen te helpen om hun doel te bereiken. Knarrenhof is een maatschappelijke organisatie, opgericht voor het realiseren van woonhofjes voor en door ouderen met die veelal minder geld hebben. Hofjes waarbij burenhulp, samen verantwoordelijk zijn voor het hof en het vormen van een sociale gemeenschap belangrijke elementen zijn.

Spes Bona Leerdam en Knarrenhof hebben de gemeente gevraagd of het mogelijk is om het perceel van de voormalige basisschool aan de Parallelweg 24 in Leerdam te kopen om daar een ‘knarrenhof’ te kunnen realiseren. Een hof met ongeveer 24 woningen/appartementen in verschillende prijsklassen, zowel koop als huur. De precieze verdeling is mede afhankelijk van de wensen van de toekomstige bewoners waarbij het wel de bedoeling is dat ongeveer 30% van de woningen in de sociale categorie valt.

De gemeente heeft daarop geantwoord daar in principe aan mee te willen werken. Bij de verdere planuitwerkingen wordt rekening gehouden met de bestaande omgeving van de locatie. Bijvoorbeeld dat de nieuwbouw niet te hoog wordt, dus maximaal 2 à 3 bouwlagen. En dat bomen en groen rondom het voormalige schoolplein zo veel mogelijk behouden blijven.

Status project, planning en inschrijven en kosten

Begin 2021 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld om de voorbereidingen voor de grondverkoop, bestemmingsplanwijziging en sloop- en bouwrijpwerkzaamheden te kunnen doen. Op dit moment wordt een grondverkoop voorbereidt. Omdat de gemeente vanwege nieuwe regels extra voorbereidingen moest doen om grond te mogen verkopen, duurt dit langer dan gehoopt. Ondertussen wordt door Knarrenhof verder gewerkt aan hun woningbouwplan.

Zodra er met Knarrenhof overeenstemming is over een grondverkoopovereenkomst en er een goed woningbouwplan is, kan gestart worden met het voorbereiden van een bestemmingsplanwijziging of een omgevingsvergunning waarbij het afwijken van het bestemmingsplan in de vergunning wordt meegenomen.

Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld en/of de omgevingsvergunning voor de woningen is afgegeven zal er gestart worden met de sloop van de huidige gebouwen op de locatie. Nadat het perceel bouwrijp is wordt het aan de initiatiefnemers geleverd zodat zij hun bouwplannen kunnen realiseren. Al met al zal het dus nog wel enige tijd duren voordat er gestart kan worden met het bouwen.

Meer informatie over Knarrenhof Leerdam vindt u op de webpagina van Stichting Knarrenhof Vijfheerenlanden.

Inschrijven kan via de website van Knarrenhof op de pagina Inschrijven.

Impressie

November 2021 heeft Knarrenhof onder hun groep inschrijvers een woonwensen enquête gehouden. Daar kwam uit naar voren dat onder de 84 in een Knarrenhof-woning geïnteresseerde huishoudens die aan de enquête mee deden, een plan in de vorm van een U-hof de voorkeur heeft. Maar dat betekent niet dat dit ook precies het plan is zoals het uitgevoerd gaat worden. Het is nog slechts een eerste schetsontwerp.  Met dit eerste schetsontwerp als startpunt wordt door Knarrenhof verder gewerkt aan de planopzet. Eerst door de schets op onderdelen te verbeteren en vervolgens het plan verder uit te werken.

Knarrenhof Leerdam tekening van de plattegrond van de woningen in een u-vorm met veel groen

 

Knarrenhof Leerdam tekening vanuit de lucht gezien met de in een u-vorm opstelling van de 2 en 3 laagse woningen

Projectontwikkelaar

De initiatiefnemers van Spes Bona Leerdam hebben Stichting Knarrenhof gevraagd de ontwikkeling van dit woningbouwproject op zich te nemen. Informatie over het Knarrenhof in Leerdam is te vinden op de webpagina van Stichting Knarrenhof Vijfheerenlanden

Bezwaar maken

De procedure voor de bestemmingsplanwijziging moet nog gestart worden. En ook de benodigde omgevingsvergunningen moeten nog aangevraagd en verleend worden. Er is daarom nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

Meer informatie over het maken van bezwaar tegen de gemeente is te vinden op onze pagina Bezwaar tegen de gemeente.

Publicaties

Nog geen informatie beschikbaar

Voor vragen en/of opmerkingen over dit woningbouwproject kunt u contact opnemen via teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.

Update: maart 2023