Meelfabriek de Waard

Waar in Ameide tussen de Benedendamsestraat en de Vaarsloot tot voor kort de leegstaande meelfabriek ‘De Waard’ stond, worden 11 woningen gebouwd.

In de zomer van 2020 zijn de woningen in verkoop gegaan en ze zijn inmiddels allemaal verkocht. De sloop- en bouwwerkzaamheden zijn gestart. Naar verwachting is het plan eerste 2022 gereed.

Meelfabriek de Waard Tekening bovenaanzicht van de woningen en kavelverdeling met tuinen

Lees hieronder meer over het woningbouwproject Meelfabriek De Waard.

Locatie, soort bouw en impact omgeving

In het centrum van Ameide, op een gezichtsbepalende locatie in het beschermde stadsgezicht, worden 6 herenhuizen en 5 rijwoningen gebouwd op de plek waar sinds het begin van de vorige eeuw een maalderij stond.

De oude bedrijfsgebouwen zijn inmiddels gesloopt en op het achtergebleven terrein komen langs de Benedendamsestraat 6 ruime woningen die passen in de historische omgeving, de schaal en de uitstraling van de Dam en de Prinsengracht. En langs de Vaarsloot komen 5 eengezinswoningen passend bij de bestaande woningen aan die straat.

Er is naar gestreefd om met minder bebouwing dan de voormalige fabriek tot een passende en haalbare invulling van het plangebied te komen.

Status project, planning en inschrijven en kosten

Het bestemmingsplan voor dit plan is november 2019 vastgesteld. In het bestemmingsplan staan de regels waar de projectontwikkelaar rekening mee moet houden tijdens de ontwikkeling van het gebied en bouw van de woningen.

In de zomer van 2020 zijn de woningen in verkoop gegaan en ze zijn allemaal verkocht. De oude bedrijfsgebouwen zijn gesloopt en de bouwwerkzaamheden zijn gestart. Naar verwachting is het plan eerste helft 2022 gereed. De definitieve herinrichting van een deel van de Vaarsloot wordt medio juni 2022 meegenomen in het rioolvervangingsproject voor de Doelakkerweg.

Impressie

Meelfabriek de Waard Situatietekening bovenaanzicht en kavelverdeling

Op de bovenstaande situatietekening is goed te zien dat de nieuwe woningen langs de Benedendamsetraat en de Vaarsloot gebouwd worden. Tussen de woningen is veel ruimte voor de tuinen en voor parkeerplaatsen. Ook voor de woningen aan de Vaarsloot worden nieuwe parkeerplaatsen gemaakt.

De plaatjes hieronder geven een impressie van de woningen die aan de Benedendamsetraat en Vaarsloot (onderste plaatje) gebouwd worden.

Meelfabriek de Waard Tekening zijaanzicht woningen aan de Benedendamsestraat

Meelfabriek de Waard Tekening zijaanzicht woningen aan de Vaarsloot

Projectontwikkelaar

Deze woningbouwontwikkeling is een project van Aannemersbedrijf P. van Leeuwen uit Meerkerk.

Bezwaar maken

Het bestemmingsplan voor dit plan is al vastgesteld en onherroepelijk. Ook de omgevingsvergunning is verleend. Het is niet meer mogelijk om nog bezwaar te maken tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor dit woningbouwplan.

Publicaties

Bekijk het Vastgestelde bestemmingsplan Benedendamsestraat 19 Ameide op de website van Overheid.nl.

U kunt hier ook meer over vinden op de website Ruimtelijkeplannen.nl. Wanneer u dan linksboven in het tabblad 'Plannaam of -nummer' zoekt op 'Benedendamsestraat 19, Ameide' kunt u de stukken bekijken.

Voor vragen en/of opmerkingen over dit woningbouwproject kunt u contact opnemen via teamprojecten@vijfheerenlanden.nl.

Update: maart 2022