Stammershoefstraat

LekstedeWonen en de gemeente werken samen aan een nieuwbouwproject in de wijk Hogeland in Vianen. Op de hoek Hogelandseweg / Stammershoefstraat worden 8 woningen gesloopt en 20 woningen (5 eengezinswoningen en 15 appartementen) nieuw gebouwd. Ook het achter terrein (volkstuinen en voormalig verenigingsgebouw van de Vogelvriend) worden bij de herontwikkeling betrokken voor het optimaliseren van de plannen.

Het bestemmingsplan is april 2022 vastgesteld

Tekening bovenaanzicht met kavelverdeling, inrit, entree en plaatsing van de woningen en appartementen

Lees hieronder meer over het woningbouwproject Stammershoefstraat.

Locatie, soort bouw en impact omgeving

In de wijk Hogeland in Vianen wordt gewerkt aan een nieuwbouwproject. Deze locatie is eigenlijk de afsluiting van de herstructurering die eerder al heeft plaatsgevonden in de Stammershoefstraat. Naast de woningbouw door LekstedeWonen wordt ook de openbare ruimte meegenomen in de herontwikkeling. De openbare ruimte wordt daarbij klimaatbestendig ingericht om overlast bij hevige regenval zo veel als mogelijk te beperken.

In het plan komen 15 sociale huurappartementen en 5 eengezinswoningen in de vrije sector.

Impressie

Onderstaand impressiebeeld is in 2021 uitgewerkt, en is tegelijkertijd ook een eerste globaal ontwerp voor de openbare ruimte. Het appartementengebouw wordt gebouwd aan de Stammershoefstraat en de eengezinswoningen aan de Hogelandseweg. Het parkeren wordt zo veel als mogelijk opgelost in het binnenterrein.

De nieuwbouwplannen voor 20 woningen bestaan uit een mix van 15 sociale huurappartementen en 5 grondgebonden vrije sector huurwoningen. Zo wordt er op een zo breed mogelijk manier aanbod gecreëerd in de (huur)woningmarkt.

Impressie zijaanzicht van de appartementen en woningen
Deze impressie geeft een indruk van de schaal en vorm van het aangepaste ontwerp. Let op dat de afgebeelde kleuren op deze sfeerimpressie afwijken van de werkelijke (gevel)kleuren.

Projectontwikkelaar

De gemeente bouwt de woningen niet zelf. LEKSTEDEWonen, de woningbouwcorporatie in Vianen, bouwt de woningen. Voor de inrichting van de openbare ruimte selecteert de gemeente een aannemer. Dat laatste gebeurt op basis van een inrichtingstekening die op dit moment in voorbereiding is en met (direct) omwonenden wordt besproken.

Publicaties

Kijk voor meer informatie over het project "Stammershoefstraat - Hogelandseweg, Vianen" op de website van Ruimtelijkeplannen.nl.

Voor vragen en/of opmerkingen over dit woningbouwproject kunt u contact opnemen via teamprojecten@vijfheerenlanden.nl of kijk op de projectpagina Hoek Hogelandseweg-Stammershoefstraat van LekstedeWonen.

Update: februari 2023