Stammershoefstraat

LekstedeWonen en de gemeente werken samen aan een nieuwbouwproject in de wijk Hogeland in Vianen. Op de hoek Hogelandseweg / Stammershoefstraat worden 8 woningen gesloopt en ongeveer 20 woningen (5 eengezinswoningen en 15 appartementen) nieuw gebouwd. Ook het achter terrein (volkstuinen en voormalig verenigingsgebouw van de Vogelvriend) worden bij de herontwikkeling betrokken voor het optimaliseren van de plannen.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft in het voorjaar en zomer van 2021 ter inzage gelegen. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan in november 2021 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Inschrijven voor de woningen is naar verwachting mogelijk vanaf eind 2021.

Tekening bovenaanzicht met kavelverdeling, inrit, entree en plaatsing van de woningen en appartementen

Lees hieronder meer over het woningbouwproject Stammershoefstraat.

Locatie, soort bouw en impact omgeving

In de wijk Hogeland in Vianen wordt gewerkt aan een nieuwbouwproject. Deze locatie is eigenlijk de afsluiting van de herstructurering die eerder al heeft plaatsgevonden in de Stammershoefstraat. Naast de woningbouw door LekstedeWonen wordt ook de openbare ruimte meegenomen in de herontwikkeling. De openbare ruimte wordt daarbij klimaatbestendig ingericht om overlast bij hevige regenval zo veel als mogelijk te beperken.

In het plan komen 20 sociale huurappartementen en 5 eengezinswoningen in de vrije sector.

Status project, planning en inschrijven en kosten

In het voorjaar en zomer van 2021 heeft het 'Ontwerpbestemmingsplan Stammershoefstraat-Hogelandseweg, Vianen' ter inzage gelegen. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan in november 2021 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Inschrijven voor de woningen is naar verwachting mogelijk vanaf eind 2021.

Meer informatie over het inschrijven en de kosten volgt.

Impressie

Onderstaand impressiebeeld is in 2021 uitgewerkt, en is tegelijkertijd ook een eerste globaal ontwerp voor de openbare ruimte. Het appartementengebouw wordt gebouwd aan de Stammershoefstraat en de eengezinswoningen aan de Hogelandseweg. Het parkeren wordt zo veel als mogelijk opgelost in het binnenterrein.

De nieuwbouwplannen voor 20 woningen bestaan uit een mix van sociale huurappartementen en 5 grondgebonden vrije sector huurwoningen. Zo wordt er op een zo breed mogelijk manier aanbod gecreëerd in de (huur)woningmarkt.

De gemeente wijst er nadrukkelijk op, dat de tekening een concept is. Het is een ‘indicatieve uitwerking’, die definitief wordt gemaakt zodra het ontwerp van de woningen en de inrichting van de openbare ruimte 100% duidelijk zijn.

Impressie zijaanzicht van de appartementen en woningen
Deze impressie geeft een indruk van de schaal en vorm van het aangepaste ontwerp. Let op dat de afgebeelde kleuren op deze sfeerimpressie afwijken van de werkelijke (gevel)kleuren.

Projectontwikkelaar

De gemeente bouwt de woningen niet zelf. LEKSTEDEWonen, de woningbouwcorporatie in Vianen, gaat de woningen bouwen. Voor de inrichting van de openbare ruimte selecteert de gemeente een aannemer. Dat laatste gebeurt op basis van een inrichtingstekening die op dit moment in voorbereiding is en met (direct) omwonenden wordt besproken.

Bezwaar maken

Bij de uitwerking door de ontwikkelaar, LekstedeWonen en de gemeente worden omwonenden betrokken. Wij horen graag wat u vindt. In het voorjaar van 2021 is de meest recente bewonersavond voor omwonenden geweest. Buurtbewoners zijn daarnaast door gemeente en LekstedeWonen geïnformeerd door middel van nieuwsbrieven.

Het (ontwerp)bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Op dat moment konden er ook een zienswijzen worden ingediend. De beantwoording van de zienswijzen wordt ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Dat zal naar verwachting november 2021 plaatsvinden.

Voor vragen en/of opmerkingen over dit woningbouwproject kunt u contact opnemen via teamprojecten@vijfheerenlanden.nl of kijk op de projectpagina Hoek Hogelandseweg-Stammershoefstraat van LekstedeWonen.

Update: november 2021