Tuinhof

Op de voormalige locatie van de Kandelaar aan de Meidoornlaan in Ameide realiseert projectontwikkelaar KRKTR in samenwerking met Reuvers Projectontwikkeling ‘Tuinhof Ameide'.

Er worden in totaal 22 woningen gebouwd, waarvan 8 starterswoningen, 9 grondgebonden, 1 gezinswoningen en 4 levensloopbestendige woningen. Alle woningen worden aangeboden in het koopsegment. De 8 beneden-boven woningen zijn speciaal bedoeld voor starters en zijn aangeboden met een maximale prijs van € 230.000 VON, prijspeil 1 januari 2020.

Bovenaanzicht verdeling huizen, tuinen en openbaar groen

Lees hieronder meer over het woningbouwproject Tuinhof Ameide.

Locatie, soort bouw en impact omgeving

Zoals de voormalige school de Kandelaar een herkenbare en karakteristiek plek in de wijk innam, gaat ook Tuinhof een herkenbare plek in de wijk innemen.

Het plan kenmerkt zich door het groene karakter, een eigentijdse architectuur en ruime afstand van de bebouwing in de omgeving. De huidige bomen in het gebied blijven op een enkeling na staan. Waar het niet anders kan en bomen weggehaald moeten worden, worden nieuwe bomen aangeplant. Voor de parkeerplaatsen wordt een open grasbetontegel gebruikt. Dit past binnen het gemeentelijk beleid van klimaat adaptief en hittestressbestendig bouwen.

In het plan staat ontmoeting centraal. Het binnenhof is bedoeld als een plaats voor ontmoeting en heeft ruimte om gezamenlijk een tuin aan te leggen en te beheren. Het binnenhof blijft in eigendom van de bewoners.

Status project, planning en inschrijven en kosten

Het bestemmingsplan en het stedenbouwkundig kader is in juni 2021 door de raad vastgesteld en onherroepelijk. De bouw is inmiddels in volle gang. Naar verwachting worden de eerste woningen in de tweede helft van de 2023 opgeleverd.

Geïnteresseerde inwoners van Ameide en Tienhoven aan de Lek krijgen een voorrangspositie om een woning te kopen in Tuinhof Ameide. Meer informatie daarover is te lezen op de website Tuinhof Ameide of kijk op de projectpagina Tuinhof op de website van KRKTR.

Impressie

De Tuinhof in Ameide Tekening van een groen hofje omringd door woningen

Bovenstaande afbeelding is een voorbeeld van hoe het binnenhof van Tuinhof Ameide eruit kan gaan zien.

Projectontwikkelaar

Projectontwikkelaar KRKTR en Reuvers Projectontwikkeling zijn verantwoordelijk voor de bouw en de inrichting van de openbare ruimte, zoals de aanleg van de riolering en andere nutsvoorzieningen en de parkeerplaatsen.

Als het plan gereed is neemt de gemeente de openbare ruimte over van de projectontwikkelaar. De gemeente heeft met de projectontwikkelaar afspraken gemaakt over de eisen waaraan de openbare ruimte moet voldoen.

Voor meer informatie over het plan, de type woningen en de verkoop, kunt u kijken op de website van Tuinhof Ameide.

Update: februari 2023