Groen licht voor Het Bos

Het bestemmingsplan voor woningbouwplan Het Bos in Meerkerk is november 2020 vastgesteld. Hiertegen was door twee omwonenden beroep aangetekend. De Raad van State heeft dit beroep ongegrond verklaard. Hiermee is er groen licht voor woningbouw in Het Bos.

Het bestemmingsplan voor woningbouwplan Het Bos in Meerkerk is november 2020 vastgesteld. Hiertegen was door twee omwonenden beroep aangetekend. De Raad van State heeft dit beroep ongegrond verklaard. Hiermee is er groen licht voor woningbouw in Het Bos.

Het beroep

Aanleiding voor het beroep was dat de twee omwonenden verwachtten dat hun woongenot zou worden aangetast. Zij maakten zich zorgen over het aantal parkeerplaatsen en over de verkeersveiligheid. Om de nieuwe woningen te kunnen bereiken wordt de bestaande straat Het Bos verlengd. Uit meerdere verkeersonderzoeken is gebleken dat de verlenging van Het Bos de meest geschikte en veilige manier is om dit deel van Meerkerk te ontsluiten. Het Bos blijft een doodlopende straat voor autoverkeer. Wel wordt er voor langzaam verkeer (voetgangers en fietsers) een verbinding met de Zouwendijk gemaakt. Uit de verkeersonderzoeken blijkt dat de verkeerssituatie niet onaanvaardbaar wordt door dit woningbouwplan en dat er voldoende extra parkeerplaatsen zijn ingepland, zo oordeelt de Raad van State.

De uitspraak

Wethouder Huib Zevenhuizen is blij met deze uitspraak. In Het Bos in Meerkerk is ruimte voor een bescheiden uitbreiding van het dorp. Hier worden 11 koopwoningen gebouwd. Een vrijstaande woning en 10 twee-onder-een-kapwoningen. De doelgroep voor de twee-onder-een-kapwoningen zijn senioren en die woningen zijn hard nodig, gezien de actuele woningbehoefte in Meerkerk. Ook in de Woonvisie staat de wens van de gemeente om meer seniorenwoningen te realiseren in Meerkerk. Ik begrijp de zorgen van de omwonenden over het verkeer en parkeren. Daarom hebben we door twee gerenommeerde bureaus onderzoek laten doen. De Raad van State heeft nu geoordeeld dat dit zorgvuldig is gedaan en dat de plannen door kunnen gaan. In het vervolgproces gaan we uiteraard in overleg met de omgeving de verkeerssituatie bekijken.

Vervolg

De plannen voor zowel de woningen als de buitenruimte worden nu verder uitgewerkt door de projectontwikkelaar Thuis in Bouwen uit Meerkerk. De 10 grondgebonden seniorenwoningen hebben één bouwlaag met een kleine eerste verdieping/zolder. Ze worden ongeveer 85 m2 groot en op de begane grond kan een volledig woonprogramma gemaakt worden. De vrijstaande woning krijgt twee bouwlagen met een kap en een oppervlakte van ongeveer 90 m2.

De ontwikkelaar zal op een later moment, wanneer de plannen verder gevorderd zijn, bekend maken wanneer de eerste woningen in verkoop gaan en een indicatie van de prijzen voor de woningen geven.