B

  • Bodemkwaliteitsrapportage

    archeologie U kunt een bodemrapportage aanvragen van een stuk grond. Daarin verzamelt de gemeente alle informatie die bekend is over het stuk grond, bijvoorbeeld over vervuiling.