Bodemkwaliteitsrapportage

U wilt een stuk grond kopen en vraagt zich af of die misschien vervuild is? Of gaat u erin graven of wilt u juist uw huis met bijbehorende grond verkopen? Vraag om een bodemrapportage. Wij hebben hierin informatie die bij ons bekend is over het stuk grond bij elkaar gezet. Ook staat erin of er een bodemonderzoek heeft plaatsgevonden. En of de grond ooit gesaneerd is. Bijvoorbeeld omdat er een tank in heeft gelegen.

Bijzonderheden

Meer weten?

Meer informatie over de bodemkwaliteit op een adres vindt u bij het Bodemloket.

Aanpak

U kunt de bodemrapportage rechtstreeks bij ons aanvragen. Dit gaat zo:  

U geeft aan om welk stuk grond het gaat.