Aanslag gemeentelijke belastingen niet ontvangen

Vraag

Ik heb mijn gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2019 niet ontvangen?

Antwoord

De gemeente Vijfheerenlanden stuurt een aanzienlijk deel van de aanslagen digitaal via MijnOverheid.nl. Wellicht heeft u zich hiervoor aangemeld.

Wilt u het gecombineerde aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen voor volgend belastingjaar toch liever schriftelijk ontvangen, dan kunt u dit enkel in MijnOverheid.nl aanpassen.