Automatische incasso rekeningnummer

Vraag

Met welk rekeningnummer wordt de incasso afgeschreven?

Antwoord

Maandelijks incasseert de gemeente een termijn met IBAN NL29 BNGH 0285 1756 61 ten name van Gem Vijfheerenlanden belastingen. Bij de afschrijving vermelden we het aanslagnummer waar de incasso betrekking op heeft.