75 jaar Vrijheid Vijfheerenlanden

Op 5 mei 2020 vieren we 75 jaar Vrijheid in Nederland. Ook in de gemeente Vijfheerenlanden herdenken en vieren we deze belangrijke gebeurtenis.

75 jaar bevrijding in Vijfheerenlanden

Een bekend citaat van de vader van Anne Frank, Otto Frank, luidt: "Om een toekomst te bouwen, moet je het verleden kennen". Het is belangrijk de verhalen over de Tweede Wereldoorlog te blijven vertellen. Ons steeds te realiseren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en inzet vraagt van iedereen. 

In 2019 en 2020 staan we in Nederland stil bij de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden.

Op 23 maart 2020 heeft het kabinet aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het Corona-virus gericht op evenementen en samenkomsten. Hierdoor kunnen helaas ook de evenementen, bijeenkomsten of samenkomsten in het kader van de viering van 75 jaar vrijheid in de gemeente Vijfheerenlanden op 5 mei 2020 niet plaatsvinden. 

Juist in deze tijd is het wel belangrijk om stil te staan bij vrijheid. Het Nationaal Comité zoekt samen met maatschappelijke partners naar mogelijkheden om binnen de nu geldende dwingende maatregelen tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei en de viering op 5 mei toch in het hele land stil te staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de conflicten en vredesmissies waar Nederland sindsdien bij betrokken is geweest. Het laatste nieuws hierover vindt u op de site van het Nationale 4 en 5 mei Comité