Informatieavond verbreding A27 Houten-Hooipolder

Zet dit in mijn agenda

Rijkswaterstaat organiseert op 17 januari een informatieavond over de verbreding van de A27. Locatie is Helsdingen Sport en Cultuur.

Datum
donderdag 17 januari, 2019 van 19:00 tot 21:00
Locatie
Sportcentrum Helsdingen, Westelijke Parallelweg 1, Vianen
Bekendmaking

Rijkswaterstaat organiseert op 17 januari een informatieavond over de verbreding van de A27. Locatie is Helsdingen Sport en Cultuur. Het tracébesluit (TB) en saneringsbesluit (SB) worden dan toegelicht

Aanpak A27 Houten - Hooipolder

De A27 richting Utrecht krijgt tussen Houten en Hooipolder drie rijstroken. Tussen Werkendam en Scheiwijk gaat het om reguliere rijstroken. Op de rest van het traject komt een spitsstrook. Richting Breda krijgt de weg tussen Houten en Everdingen en tussen Scheiwijk en Werkendam vier reguliere rijstroken. De andere delen krijgen drie rijstroken, waarvan één spitsstrook. De verbreding heeft ook gevolgen voor de bruggen. De bestaande Hagesteinsebrug, Merwedebrug en Keizersveerbrug worden geheel vervangen door nieuwe bruggen, omdat dit op de langere termijn goedkoper is en er in de toekomst minder onderhoudswerkzaamheden nodig zijn. Daarnaast zorgen nieuwe bruggen voor minder geluid dan de huidige bruggen. De Houtensebrug wordt gerenoveerd en verbreed. Ook wordt er gestuurd op een snelle aanpak van knooppunt Hooipolder.

Inzage besluit en nadere informatie

Het TB beschrijft de uitwerking van de wegverbreding, inpassing van de weg in de omgeving en maatregelen voor leefbaarheid, zoals geluid en natuurcompensatie. Het SB bevat geluidmaatregelen voor 60 saneringswoningen langs wegvakken waar de geluidsanering niet in combinatie met het TB kan plaatsvinden en loopt, vanwege de samenhang met het TB, vooruit op de overige saneringen binnen het Meerjaren Programma Geluidsanering (MJPG).

De komende weken staan in het teken van informatie en beroep. Van vrijdag 11 januari 2019 tot en met donderdag 21 februari 2019 kan door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het OTB of het OSB beroep worden ingesteld tegen het TB of SB. Ook belanghebbenden die om juridisch gegronde redenen – zoals een wijziging tussen OTB en TB, die u persoonlijk raakt - geen zienswijze hebben ingediend op OTB of OSB, kunnen een beroepschrift indienen. Een beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (www.raadvanstate.nl).

Op www.platformparticipatie.nl/a27houtenhooipolder zijn vanaf 10 januari 2019, onder [tracébesluit] alle documenten behorend bij het TB en SB digitaal te raadplegen. Deze documenten liggen vanaf dan ook fysiek ter inzage bij een tiental betrokken provincies, gemeenten en waterschappen.

Informatieavonden

Door Rijkswaterstaat worden informatiebijeenkomsten gehouden op diverse locaties, nabij het tracé:

  • Dinsdag 15 januari, vrije inloop tussen 19.00 -21.00 uur: Fort Altena, Tol 8, Werkendam
  • Donderdag 17 januari, vrije inloop tussen 19.00-21.00 uur: Theater Vianen in Helsdingen, Westelijke Parallelweg 1, Vianen
  • Woensdag 23 januari, vrije inloop tussen 19.00 - 21.00 uur: Boelaars Zalencentrum, Keizersdijk 48, Raamsdonkveer.

Meer informatie over het project is ook te vinden op de website van Rijkswaterstaat.

Wat betekent de verbreding voor regio Vianen?

Met de verbreding van de A27 Houten - Hooipolder verandert er in de regio Vianen een aantal belangrijke zaken. Zo wordt de Houtensebrug over het Amsterdam-Rijnkanaal gerenoveerd en aan de westkant verbreed. De bestaande Hagesteinsebrug over de Lek worden vervangen. Ten westen van de bestaande bruggen komt eerst een nieuwe brug voor het verkeer naar het zuiden. Op deze brug worden vier rijstroken en een weefstrook aangelegd. Daarnaast krijgt deze brug een tweerichtingenfietspad. Op de locatie van de bestaande bruggen bouwen we daarna een nieuwe brug voor verkeer naar het noorden. Op deze brug leggen we 2 rijstroken plus een spitsstrook aan. We passen ook aansluiting 27 Hagestein aan. Bij woonwijk De Hagen loopt het fietspad door tot aan de Brugstraat en komen groen en water meer aan de noordkant van de nieuwe fietsroute te liggen.

Wat betekent de verbreding voor regio Gorinchem?

Met de verbreding van de A27 Houten - Hooipolder verandert er in de regio Gorinchem een aantal belangrijke zaken. Zo wordt de bestaande Merwedebrug vervangen door twee nieuwe bruggen. Eerst bouwen we – ten westen van de bestaande brug – een nieuwe brug over de Boven Merwede. Op de nieuwe brug komen vier rijstroken en een tweerichtingenfietspad. Nadat de bestaande brug is verwijderd, bouwen we op dezelfde locatie de nieuwe brug voor het verkeer naar het noorden. Op deze brug liggen drie rijstroken en een tweerichtingenfietspad. De nieuwe Merwedebrug krijgt een vrije overspanning van minimaal 240 meter. Op het verbrede tracé komt ook een nieuwe aansluiting ter hoogte van bedrijventerrein Groote Haar. Voor de aansluiting van de A27 op de N214, bij Meerkerk, werken Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland samen. Voor de N214 heeft de provincie de komende jaren namelijk groot onderhoud gepland.

De bestaande Keizersveerbrug wordt in zijn geheel vervangen door een nieuwe brug voor het verkeer naar het zuiden. Deze brug krijgt drie rijstroken, een uitvoegstrook en een tweerichtingenfietspad. Ten oosten van deze brug komt een nieuwe brug over de Bergsche Maas.