Informatiebijeenkomst dijkversterking Lekdijk Vianen

Zet dit in mijn agenda

Waterschap Rivierenland organiseert op 22 januari van 19.00-20.00 uur een informatiebijeenkomst over de dijkversterking die uitgevoerd gaat worden aan de Lekdijk tussen de A27 en het Hazelaarplein in Vianen.

Datum
dinsdag 22 januari, 2019 van 19:00 tot 20:00
Locatie
De Penter, Grote Geusplein 1, Vianen
Bekendmaking

Waterschap Rivierenland organiseert op 22 januari van 19.00-20.00 uur een informatiebijeenkomst over de dijkversterking die uitgevoerd gaat worden aan de Lekdijk tussen de A27 en het Hazelaarplein in Vianen. Locatie: De Prenter, Grote Geusplein 1 te Vianen.

Voor het deel A27 tot het Hazelaarplein kiest het waterschap voor een piping-/stabiliteitsscherm als dijkversterkingsmaatregel. Piping is een belangrijk faalmechanisme bij dijken. Water stroomt via een zandlaag onder een dijk door en komt achter de dijk weer omhoog. Doordat zand wordt meegevoerd, ontstaat een kanaal (pipe) onder de dijk, waardoor deze ernstig verzwakt en zelfs kan instorten. Ook de stabiliteit van de dijk wordt met dit scherm verbeterd. Op basis van de keuze voor een piping-/stabiliteitsscherm is een concept-ontwerp-projectplan Waterwet gemaakt.

Projectplan

Een projectplan Waterwet maakt de uitvoering van de dijkversterking wettelijk mogelijk. In het projectplan staan de aanleiding en het ontwerp beschreven. Het concept-ontwerp-projectplan Waterwet legt het waterschap nu informeel voor aan bewoners en geïnteresseerden. Op de informatieavond zijn alle concept-documenten in te zien en geeft het waterschap hier een toelichting op. Ook geeft het waterschap informatie over de formele procedure die in de loop van 2019 van start gaat. 

Informeel voorleggen

Deze informele raadpleging noemen we ‘buitenwettelijke informele consultatieronde’. Het concept-ontwerp-projectplan Waterwet en bijbehorende bijlagen zijn vanaf 22 januari t/m 5 februari te vinden op de website Van Waterschap Rivierenland. In deze periode kan men een reactie geven.