Helsdingen Sport en Cultuur sluit tijdelijk de deuren

Na overleg met de Gemeente Vijfheerenlanden is besloten dat ook wij het landelijk beleid en de daarbij behorende maatregelen zullen volgen en zal Helsdingen Sport en Cultuur tijdelijk de deuren sluiten. Deze maatregel geldt tot nader order.

Na overleg met de Gemeente Vijfheerenlanden is besloten dat ook wij het landelijk beleid en de daarbij behorende maatregelen zullen volgen. Daarom sluit Helsdingen Sport en Cultuur tijdelijk de deuren. Deze maatregel geldt tot nader order. 

Uiteraard vinden wij het erg vervelend dit besluit te moeten nemen maar gezondheid staat voorop voor onze medewerkers en onze bezoekers. 

Via onze website en social media kanalen houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen. 

Mocht u vragen hebben verzoeken wij u vriendelijk een mail te sturen naar receptie.helsdingen@vijfheerenlanden.nl.

Wij hopen u snel weer te mogen ontmoeten op onze locatie.