Mondkapjes

Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes. Bedek neus, mond en kin.

Om verspreiding van het Corona virus tegen te gaan heeft het kabinet besloten dat het vanaf 1 december 2020 verplicht is een mondkapje te dragen in alle publieke binnenruimten.

De mondkapjesplicht geldt dus ook bij Helsdingen Sport en Cultuur. Een mondkapje is niet verplicht als mensen een vaste zitplaats hebben of tijdens het beoefenen van sportactiviteiten. Het mondkapje moet zowel mond als neus bedekken. Een spatscherm, faceshield, bedekt de mond en neus niet volledig en mag dan ook niet worden gebruikt als alternatief.

De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. Deze personen moeten aan kunnen tonen dat deze uitzondering voor hen geldt.

We gaan er vanuit dat alle bezoekers vanaf 13 jaar de landelijke mondkapjesplicht naleeft en dat we geen bezoekers hoeven te weigeren voor het niet naleven van deze maatregel.