Protocol sporten

Onderstaand protocol is opgesteld aan de hand van de maatregelen van het RIVM en de richtlijnen van het protocol veilig zwemmen. Wij zijn genoodzaakt ons aan deze voorschriften te houden en zijn verplicht mensen aan te spreken wanneer deze zich hier niet aan houden. Indien mensen weigeren hieraan mee te werken mogen wij deze de toegang tot onze locatie weigeren.

Dit protocol is opgesteld in het belang van onze bezoekers en medewerkers, rekening houdend met het feit dat onze locatie veilig moet zijn. Wij verzoeken een ieder onderstaande maatregelen uit te voeren en te handhaven.

Helsdingen Sport en Cultuur zal op een verantwoorde en veilige manier geopend zijn, waarbij wij zoveel mogelijk rekening houden met de 1,5 meter samenleving. Uiteraard ligt hier ook een stukje verantwoording bij onze bezoekers. Wij doen het met elkaar. 

Doelstelling

Sporten is gezond. Het is goed voor je lichaam en geest en belangrijk voor de sociale contacten. Wij willen iedereen in de gelegenheid stellen op een veilige manier gebruik te maken van de vele faciliteiten van onze locatie. 

Capaciteit
 • Sporthal Noord en Zuid 88 x 28 meter 
 • De Sporthal is onder te verdelen in 2 sporthallen van 44 x 28 meter 
 • Of 4 sportzalen van 22 x 28 meter
 • Obstakelvrije hoogte sporthallen van 7 meter
 • Totale oppervlakte 2464 m²
 • Tribunecapaciteit van 50 zitplaatsen (uitgaande van 1,5 meter samenleving)
 • Multifunctionele ruimte van 11 x 11 meter of 11 x 16 meter
 • EHBO ruimte
 • 10 kleedkamers
 • 2 Scheidsrechters kleedkamers
 • Wedstrijdleiding/persruimte
1,5 meter afstand

Volwassenen (18 jaar en ouder) zijn verplicht om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Uitzonderingen zijn volwassenen uit het eigen huishouden. Met eigen huishouding wordt bedoeld woonachting op hetzelfde adres. Jongeren tussen de 13 en 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden maar wel naar volwassenen. Kinderen onder de 12 jaar hoeven geen afstand te houden. Als de anderhalve meter afstand voor jongeren en volwassenen onmogelijk is voor een normaal spelverloop mag deze maatregel tijdelijk worden losgelaten. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening houden sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar. Voor binnensport geldt een maximum van 4 personen (exclusief instructeur). En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte met inachtneming van de 1,5 meter.

Wedstrijden en competities

Officiële wedstrijden en competities zijn niet toegestaan, dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen in alle sporten, uitzondering hierin zijn de Nationale Selectie sporters.

Kleedruimtes

Kleedkamers en douches zijn gesloten.

Materialen

De gebruikte materialen dienen door jullie (de verenigingen) te worden schoongemaakt. Desinfectiemiddelen zullen door Helsdingen Sport en Cultuur beschikbaar worden gesteld.

Tribune

De tribune is gesloten voor publiek.

Publiek

Publiek is niet toegestaan.

Gezondheidscheck

Voorafgaand aan de training of wedstrijd vindt er een gezondheidscheck plaats door de eigen vereniging.

Brononderzoek

De verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor de registratie van zijn of haar leden, teamleiders en overige aanwezigen zowel tijdens trainings- als wedstrijddagen. Deze informatie moet 14 dagen worden bewaard. Dit is voor het brononderzoek van de GGD.

Horeca

De horeca is gesloten.

Looproute

In de bijlage sturen wij u de looproute mee die wij hanteren in onze accommodatie. Graag jullie deelnemers informeren.

Verantwoordelijk

Het bestuur van de vereniging is (als huurder) verantwoordelijk dat leden zich houden aan de regels, uiteraard doen we het met z’n allen. We willen voorkomen dat beheerders / medewerkers van Helsdingen Sport en Cultuur in discussie moeten gaan en er onderling irritaties ontstaan. Op wedstrijddagen stelt de vereniging een zaal coördinator aan die verantwoordelijk is voor de naleving van de Covid-19 maatregelen van zijn of haar leden en van de tegenstanders. Daarnaast fungeert hij of zijn als aanspreekpunt voor medewerkers van Helsdingen Sport en Cultuur.

Veiligheid en Hygiëne

Bij de receptie staat een zuil met desinfecterende handgel. Ook bij de entree van de horeca staat handgel. Deze dient ten alle tijden te worden gebruikt bij binnenkomst. 

Voor wat betreft de eigen hygiëne hanteren wij de regels van het RIVM:

 • was regelmatig uw handen (minstens 20 seconden)
 • hoest of nies in uw elleboog
 • gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg
 • schud geen handen
 • houdt 1,5 meter afstand (uitzonderingen; zie blok 1,5 meter)
 • vermijd aanraking van het gezicht

Blijf thuis bij de volgende klachten:

 • neusverkoudheid
 • loopneus
 • niezen
 • keelpijn
 • hoesten
 • verhoging boven de 38 graden Celsius
 • wanneer gezinslid koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheid heeft

Blijf ook thuis als iemand van uw huishouden koorts heeft en/ of benauwdheidsklachten of positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD). Blijf thuis als u het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld.

 • Ga direct naar huis als er tijdens de activiteit klachten ontstaan zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts
 • Ga thuis naar het toilet
 • Was de handen met water en zeep als uw handen mogelijk besmet zijn door aanraking met objecten waar veel mensen aanzitten (deurknop, pinapparaat etc.)
Mondkapjes

Wij verzoeken onze bezoekers vriendelijk doch dringend een mondkapje te dragen in onze openbare ruimtes zoals de entree, horeca/wachtruimte en kleedkamers. Hiermee volgen wij het landelijk advies van de overheid op. 

Communicatie

Dit protocol is na te vragen bij de receptie. Check deze regelmatig in verband met wijzigingen.

Wij volgen de maatregelen van de overheid en de richtlijnen van het RIVM. Voor actuele informatie verwijzen wij u graag naar de volgende websites;
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
 

Handhaving

Dit protocol is opgesteld aan de hand van de maatregelen van het RIVM en de richtlijnen van het protocol veilig zwemmen. Wij zijn genoodzaakt ons aan deze voorschriften te houden en zijn verplicht mensen aan te spreken wanneer deze zich hier niet aan houden. Indien mensen weigeren hieraan mee te werken mogen wij deze de toegang tot onze locatie weigeren.

Wij vragen uw begrip voor deze situatie. Een situatie waar onze medewerkers ook niet om gevraagd hebben. Mochten zij u aanspreken op het feit dat u de regels niet naleeft probeer dan op een rustige manier in gesprek te gaan en samen tot een oplossing te komen.