Nieuws Zorg RSS icoon

 • Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang Vijfheerenlanden naar Utrecht

  15 november 2019

  Donderdag 14 november bevestigden de wethouders van Vijfheerenlanden, Utrecht en Houten (namens gemeenten in regio Lekstroom) in het Stadhuis van Vianen hun samenwerking op het gebied van Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO).

 • Wmo Cliëntervaringsonderzoek in Vijfheerenlanden

  05 november 2019

  Ook dit jaar voeren we weer het jaarlijkse Wmo Cliëntervaringsonderzoek uit. Op basis van een steekproef wordt er aan inwoners uit Vijfheerenlanden, die in 2018 een voorziening hebben gehad, een vragenlijst verstuurd. Deze vragenlijst wordt in de eerste week van november 2019 verspreid onder Wmo-cliënten.

 • Congres Armoede en Schulden

  01 november 2019

  Het gaat economisch goed in Nederland. De werkloosheid is gedaald en mensen geven meer geld uit. Toch is de armoede niet afgenomen. En er zijn nog steeds veel mensen met schulden. Hulpverleners geven aan dat jongeren vaker in de schulden raken. Ook de cijfers van voedselbanken liegen er niet om. Wat zijn de oorzaken? En hoe voorkomen we dat mensen in financiële problemen raken?

 • De Taalsnelweg naar Werk gestart!

  01 november 2019

  Wethouder Taal gaf op 7 oktober 2019, ook namens de gemeenten Gorinchem en Molenlanden, het startsein voor De Taalsnelweg naar Werk. Aan dit project doen, verdeeld over twee groepen, 35 inburgeraars mee. Zij gaan in korte tijd de Nederlandse taal leren en komen daardoor versneld beschikbaar voor de arbeidsmarkt.

 • Gemeente haalt standaardbrieven door de wasstraat

  05 november 2019

  De gemeente Vijfheerenlanden vindt het belangrijk dat brieven van de gemeente duidelijk zijn. Het is zelfs een belangrijk actiepunt uit het collegeprogramma. Het komende jaar gaan we aan de slag met het verduidelijken van onze standaardbrieven.

 • Een eigen plek, ook met een psychisch rugzakje

  01 november 2019

  Op 14 november organiseert Vijfheerenlanden het symposium ‘Beter thuis’. Daar praten verschillende partijen met elkaar over manieren om psychisch kwetsbare mensen een eigen plek te geven. Hoe zorgen we er bijvoorbeeld samen voor dat mensen die in onze gemeente uitstromen uit Beschermd Wonen een goede eigen plek krijgen?

 • Van WIL naar Avres

  06 december 2019

  De dienstverlening van WIL aan inwoners uit Vianen en omgeving gaat per 1 januari 2020 over naar Avres.

 • Hulp bij armoede

  23 september 2019

  De gemeente Vijfheerenlanden heeft verschillende regelingen waar u gebruik van kunt maken.

 • Sociaal Loket

  01 februari 2019

  Vanaf 1 januari 2019 vormen de huidige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik samen de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Deze samenvoeging leidt tot enkele wijzigingen in de bereikbaarheid van het Sociaal Loket en het Sociaal Team.