Nieuws Zorg RSS icoon

 • Snellere plaatsing gehandicaptenparkeerplaats

  08 juli 2019

  Als er een aanvraag binnenkomt voor een gehandicaptenparkeerplaats wordt beoordeeld of de parkeerplaats op die plek kan komen. Is deze echt nodig? Is de locatie handig? Zijn er andere dingen om rekening mee te houden?

 • Het Borrelt inwonersinitiatieven in Vijfheerenlanden

  02 juli 2019

  Op dinsdag 25 juni vond voor derde keer Het Borrelt plaats. Deze inspiratiebijeenkomst biedt initiatiefnemers in Vijfheerenlanden de gelegenheid om vragen te stellen en te netwerken.

 • Landelijke campagne tegen schuldentaboe

  16 juli 2019

  In Nederland heeft 1 op de 10 mensen grote geldzorgen. Eind mei lanceerde de overheid daarom de landelijke campagne ‘Kom uit je schuld’. Doel: doorbreken van het schuldentaboe. André Vis uit de gemeente Vijfheerenlanden is één van de zeven ambassadeurs in de campagne.

 • Een cadeaukaart voor mantelzorgers

  02 juli 2019

  Mensen die langdurig en intensief zorgen voor een naaste in de gemeente Vijfheerenlanden kunnen ‘de Mantelzorgwaardering 2019’ aanvragen. Deze cadeaukaart reiken we uit aan mantelzorgers, als blijk van waardering voor hun inzet.

 • Jongeren hun talenten laten ontdekken

  02 juli 2019

  De gemeente Vijfheerenlanden start een proef van twee jaar met de maatschappelijke diensttijd. Het Rijk biedt gemeenten de kans om hiermee te experimenteren. Daarvoor is het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd (MDT) opgezet.

 • Platform Gehandicaptenbeleid VHL

  02 juli 2019

  Voor een goed toegankelijk Vijfheerenlanden

 • Cees Taal: Stapelingsproblematiek in het sociaal domein

  16 juli 2019

  Ik ben actief op Twitter, Facebook en Instagram. Maar de laatste tijd overweeg ik steeds vaker om mijn accounts op te zeggen. Overweeg, want tot nu toe heb ik de moed nog niet gehad.

 • Huisvestingsverordening Vijfheerenlanden

  01 juli 2019

  Per 1 juli 2019 is de nieuwe huisvestingsverordening gemeente Vijfheerenlanden 2019 van kracht. Deze huisvestingsverordening vervangt de huisvestingsverordeningen van de voormalige gemeenten Vianen, Zederik en Leerdam.

 • Uw initiatief verdient onze steun

  03 juli 2019

  Heeft u als inwoner een idee die uw woonomgeving leuker maakt of kwetsbare inwoners ondersteunt?

 • Werkatelier integrale aanpak personen met verward gedrag

  31 mei 2019

  “Mijn broer heeft psychoses...”, familie-ervaringsdeskundige Kitty van Elst deelde met ons haar ervaringen tijdens een Werkatelier op 1 april jl. Haar verhaal is een oproep om binnen de GGZ goed samen te werken met naastbetrokkenen.

 • Op weg naar integraal beleid sociaal domein

  31 mei 2019

  Het team beleidsontwikkeling sociaal domein van de gemeente Vijfheerenlanden gaat integraal beleid voor het sociaal domein maken.

 • Werkteam Vianen: op weg naar werk in de breedst mogelijke zin

  18 juni 2019

  In de gemeente Vijfheerenlanden bestond de wens een ‘Werkteam’ op te zetten in Vianen. Patrick Wanders (Beleid & Participatie) maakte zich hard voor zo’n team dat mensen in de breedst mogelijke zin aan werk moet gaan helpen.

 • Pien Krolis: De mantelzorger

  03 juni 2019

  Mantelzorg is intensieve zorg en hulp die je met regelmaat en voor langere tijd biedt aan een ziek of gehandicapt familielid, vriend of buur. Hier volgt een opmerkelijke ervaring.

 • Hulp bij armoede

  15 juli 2019

  Kunt u aan het einde van de maand niet rondkomen van uw inkomen? De gemeente Vijfheerenlanden heeft verschillende regelingen waar u gebruik van kunt maken.

 • Sociaal Loket

  01 februari 2019

  Vanaf 1 januari 2019 vormen de huidige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik samen de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Deze samenvoeging leidt tot enkele wijzigingen in de bereikbaarheid van het Sociaal Loket en het Sociaal Team.