Nieuws Zorg

 • Hulp bij armoede 06 mei 2019

  De gemeente Vijfheerenlanden heeft verschillende regelingen waar u gebruik van kunt maken.

 • Buurtbemiddelaar iets voor u? 22 mei 2019

  Burenruzies komen overal voor. Ergernissen zoals geluidsoverlast, parkeerproblemen of hondengeblaf zijn een veel voorkomende oorzaak. Door niet met elkaar te praten kan dat uit de hand lopen. Buurtbemiddeling vergroot in Nederland al meer dan 20 jaar de leefbaarheid in de buurt en stimuleert het prettig omgaan tussen buurtgenoten.

 • Prijsvraag initiatieven Taalpact 14 mei 2019

  De gemeente Vijfheerenlanden heeft samen met de gemeenten Molenlanden, Gorinchem en West-Betuwe, sociale werkvoorziening Avres, het Da Vinci College, Bibliotheek AanZet en Stichting Lezen en Schrijven het Taalpact ondertekend Samen willen wij laaggeletterdheid bestrijden.

 • Sociaal Loket 01 februari 2019

  Vanaf 1 januari 2019 vormen de huidige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik samen de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Deze samenvoeging leidt tot enkele wijzigingen in de bereikbaarheid van het Sociaal Loket en het Sociaal Team.