Nieuws Zorg RSS icoon

 • Beschikbare ondersteuning in de gemeente Vijfheerenlanden

  01 april 2020
 • Lokale corona hulp

  30 maart 2020

  In de coronacrisis die we nu met zijn allen doormaken hebben oudere en kwetsbare mensen het zwaar. Maar ook mensen die werken in de zorg, bij de politie en in bijvoorbeeld supermarkten kunnen extra hulp gebruiken zodat hun onmisbare werk door kan gaan.

 • Sociaal Domein in tijden van corona

  31 maart 2020

  De corona crisis raakt ons allemaal. De drie wethouders sociaal domein van de gemeente Vijfheerenlanden spreken hieronder hun trots en waardering uit voor alle nauw betrokken zorgverleners, organisaties en het onderwijs.

 • Blijverslening maakt langer thuis wonen mogelijk voor senioren

  30 maart 2020

  Senioren kunnen sinds 1 februari 2020 gebruik maken van de nieuwe Blijverslening van de gemeente Vijfheerenlanden. Met deze lening kunnen ze hun woning aan passen. Zowel huurders als particuliere huiseigenaren kunnen hier gebruik van maken. Hierdoor kunnen senioren langer of zo lang mogelijk in hun huidige woning blijven wonen.

 • Regionale Backoffice Lekstroom: samen sterker

  30 maart 2020

  Houten, Nieuwegein, Lopik, IJsselstein én Vijfheerenlanden. Die vijf gemeenten werken binnen de Lekstroom samen op het gebied van het Sociaal Domein. Met elkaar regelen ze in de Regionale Backoffice Lekstroom (RBL) de inkoop en administratie van de jeugdhulp en de Wmo.

 • Samenwerkingsverband specialistische jeugdhulp

  30 maart 2020

  Zestien Utrechtse gemeenten verbeteren samen met gezinnen en aanbieders de zorg voor kinderen en jongeren met complexe problemen

 • Ter inzage: Sociaal Maatschappelijke Agenda

  09 maart 2020

  Dinsdag 24 februari 2020 heeft het college de Sociaal Maatschappelijke Agenda Vijfheerenlanden in concept vastgesteld. Deze Sociaal Maatschappelijke Agenda ligt 6 weken ter inzage.

 • Start pilot Woontrainingshuis in Leerdam

  25 februari 2020

  In de gemeente Vijfheerenlanden start een pilot woontrainingshuis voor jongeren en jong volwassenen. De gemeente wil op praktische wijze jong volwassenen, die nog niet in staat zijn zelfstandig te wonen, ondersteunen.

 • Toekomstbestendige schoolgebouwen

  24 februari 2020

  De gemeente Vijfheerenlanden staat voor een opgave om haar overheidsgebouwen te verduurzamen.

 • Opening pand Voorstraat 45 in Vianen – Avres & WIJIJ

  24 februari 2020

  Woensdag 19 februari 2020 openden wethouder Cees Taal en burgemeester Sjors Fröhlich een locatie van Avres en van WIJIJ in Vianen aan de Voorstraat (schuin tegenover het gemeentehuis). Avres en WIJIJ delen het pand.

 • Wmo Cliëntervaringsonderzoek in Vijfheerenlanden

  09 maart 2020

  Ook dit jaar wordt weer het jaarlijkse Wmo Cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. Inwoners die een Wmo-voorziening hebben ontvangen in 2019, ontvangen een vragenlijst. Hierdoor komt de gemeente te weten wat mensen vinden van de hulp en ondersteuning die zij ontvangen hebben. Met de ervaringen van onze inwoners kunnen we de hulp in de toekomst mogelijk verbeteren.

 • Uitnodiging bijeenkomst Kansrijke Start

  24 februari 2020

  Voor de gezondheid en ontwikkeling van een kind zou het niet uit mogen maken waar zijn of haar wieg staat. De gezondheid van baby´s rondom de geboorte is een belangrijke opgave voor ons allemaal. Op maandag 16 maart 2020 organiseert de gemeente Vijfheerenlanden een eerste bijeenkomst ‘Kansrijke Start’.

 • Sociaal Maatschappelijke Agenda

  24 februari 2020

  Gemeente Vijfheerenlanden werkt aan een beleidsdocument voor het Sociaal Domein dat de basis vormt voor de samenwerking met de inwoners en partners van zorg en welzijn. Een agenda met een beleidskader als kapstok, breed gedragen in de samenleving, herkenbaar en een goede basis voor samenwerking, de Sociaal Maatschappelijke Agenda Vijfheerenlanden.

 • Sociaal Team, locatie Meerkerk – uitdagingen genoeg

  24 februari 2020

  Jip Horn en zijn collega’s van het Sociaal Team locatie Meerkerk ondersteunen inwoners bij problemen die zij niet zelf of met hulp van anderen kunnen overwinnen. Jip, WMO-consulent, vertelt over de situatie in Meerkerk. “Wie denkt dat het met problemen in het landelijk gebied allemaal wel los zal lopen, komt bedrogen uit”.

 • Regionale samenwerking in sociaal domein

  24 februari 2020

  We willen het zo graag, regionaal samenwerken. Het is ook nodig om de vele zorgtaken mogelijk te kunnen maken. Toch is de praktijk weerbarstig. Waar zit ‘m dat nou in?

 • Hulp bij armoede

  10 maart 2020

  Heeft u moeite met het betalen van uw rekening? Of komt u iedere maand geld tekort? Blijf niet te lang zitten met uw zorgen! Er zijn in Vijfheerenlanden veel organisaties die u lokaal kunnen helpen.

 • Sociaal Loket

  01 februari 2019

  Vanaf 1 januari 2019 vormen de huidige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik samen de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Deze samenvoeging leidt tot enkele wijzigingen in de bereikbaarheid van het Sociaal Loket en het Sociaal Team.