Nieuws Zorg RSS icoon

 • Mantelzorger? Tijd voor ontspanning!

  08 oktober 2019

  Zorgt u voor familie, vrienden of buren vanwege ziekte, beperking of ouderdom? Van 10 tot en met 16 november 2019 kunt u tijdens de Week van de Mantelzorg deelnemen aan inspirerende en ontspannende activiteiten.

 • Netwerken in het Sociaal Domein

  04 oktober 2019

  Vijfheerenlanden werkt aan een integrale beleidsnotitie voor het sociaal domein. Daarom ontmoette we op 30 september in het hart van Vijfheerenlanden, de Krooshof in Zijderveld, onze partners binnen het sociaal domein.

 • Save the date: congres Armoede en Schulden

  04 oktober 2019

  Op 22 november 2019 organiseren wij het congres Armoede en Schulden. Wij kijken graag samen met u naar de oorzaken van schulden en armoede en bespreken wat wij daar aan kunnen doen.

 • Symposium in Vijfheerenlanden BETER THUIS!

  02 oktober 2019

  Op 14 november organiseert de gemeente Vijfheerenlanden een Symposium. Zorgorganisaties, woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties, adviesraden en ervaringsdeskundigen denken mee over de opvang en ondersteuning van inwoners met psychische problematiek in de samenleving.

 • Jongerenontmoetingsplek

  14 oktober 2019

  In Lexmond is sinds kort officieel een jongerenontmoetingsplek (JOP) geopend! De JOP kan als voorbeeld dienen voor het stimuleren van inwonersparticipatie in de publieke ruimte.

 • Inwonersinitiatieven eerste helft 2019

  02 oktober 2019

  Inwoners van Vijfheerenlanden zitten vol goede ideeën! Elk half jaar wordt de balans opgemaakt.

 • WIJIJ: matchen op persoonlijkheid en talent werkt

  02 oktober 2019

  Belangrijke spelers op de arbeidsmarkt in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden wilden in de veranderende arbeidsmarkt iets betekenen voor alle inwoners die kunnen en willen werken. Daarom richtten ze een platform op.

 • Desiré van Veldhoven: "Kom pak mijn hand, je gaat je dromen najagen!"

  04 oktober 2019

  In een veilige setting ontdekken wie je bent en wat je écht wilt, dat is wat je elk mens gunt. Veel jongeren weten niet wat ze met hun leven willen of zijn er onzeker en gestrest over.

 • 'Kamers met aandacht' gezocht voor jongeren

  02 oktober 2019

  Heeft u thuis een kamer vrij of bezit u woonruimte om te verhuren? Of kent u iemand die dat heeft? Daarmee kunt u een jongere uit de jeugdzorg helpen!

 • Pilot 'Duaal Traject' voor statushouders

  02 oktober 2019

  Op 1 januari 2021 gaat een nieuwe Inburgeringswet van kracht. Om alvast proef te draaien met deze nieuwe wet heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeenten uitgedaagd om plannen in te dienen.

 • Gratis Budgetcursus

  02 oktober 2019

  Na het succes van vorig jaar biedt Avres ook dit jaar weer een gratis budgetcursus aan voor alle inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden. Krijg een beter overzicht van uw financiën en kom te weten van welke regelingen en toeslagen u misschien gebruik kunt maken.

 • Steuntje in de rug voor gescheiden ouders

  23 september 2019

  Ouders voor Elkaar is een maatjesproject in gemeente Vijfheerenlanden waarbij gescheiden ouders elkaar ondersteunen.

 • Hulp bij armoede

  23 september 2019

  De gemeente Vijfheerenlanden heeft verschillende regelingen waar u gebruik van kunt maken.

 • Ontmoetingsavonden Vijfheerenlanden

  13 september 2019

  De sociale teams van de gemeente Vijfheerenlanden organiseren elke laatste donderdagavond van de maand een ontmoetingsavond. Tijdens deze avond kunt u praten over een onderwerp dat met zorg te maken heeft.

 • Pilot met Woontrainingscentrum

  28 augustus 2019

  Zelfstandig wonen in een geschikte woning of woonvorm is voor veel mensen vanzelfsprekend, maar niet voor iedereen. Daarom start de gemeente Vijfheerenlanden een pilot voor een woontrainingscentrum.

 • Summerschool Sociaal Domein

  25 september 2019

  De raad van Vijfheerenlanden benut de zomerperiode om zich op onderwerpen te laten bijpraten. In deze Summerschool was maandag 26 augustus het sociaal domein aan de beurt.

 • Vijfheerenlanden proeftuin voor maatschappelijke diensttijd

  03 september 2019

  In de gemeente Vijfheerenlanden start op 1 oktober 2019 een pilot Maatschappelijke diensttijd. Aan de pilot kan een groep van 15 jongeren van 15 t/m 27 jaar oud mee doen. Vijfheerenlanden is een van de gemeenten die door het kabinet is aangewezen als proeftuin.

 • Tijdelijke schoollokalen Hoef en Haag

  27 augustus 2019

  Begin september gaan de scholen weer van start. Zo ook voor scholieren in Hoef en Haag. Voor deze scholieren komt er een nieuwe permanente school, die naar verwachting eind 2021 klaar is voor gebruik.

 • De Wet verplichte GGZ in de gemeente Vijfheerenlanden

  27 augustus 2019

  De wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz) wordt op 1 januari 2020 vervangen door de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) en de wet Zorg en dwang.

 • Energiezuinig wonen; ook voor sociale huur

  27 augustus 2019

  In Leerdam-West sloopte Kleurrijk Wonen oude woningen en in het deelproject Siemensstraat kwamen daar nieuwe, energiezuinige woningen voor in de plaats. Energiezuinige woningen voor de sociale huur. Lennart de Vos, projectmanager bij Kleurrijk Wonen, vertelt hoe ze dat aanpakten en hoe ze tot een energetisch goed concept kwamen.

 • Nieske Blaauw: ‘Beter een goede Buur in Vijfheerenlanden’

  28 augustus 2019

  Een cliché is een cliché omdat ie waar is. Iedereen weet hoe waardevol een buur kan zijn als je je sleutels bent vergeten, de planten in de vakantie verzorgd moeten worden of een pakketje aangenomen wordt onder werktijd.

 • Sociaal Loket

  01 februari 2019

  Vanaf 1 januari 2019 vormen de huidige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik samen de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Deze samenvoeging leidt tot enkele wijzigingen in de bereikbaarheid van het Sociaal Loket en het Sociaal Team.