Nieuwe Adviesraad Sociaal Domein

Maandagavond 2 november jl. startte de nieuwe Adviesraad voor het Sociaal Domein in de gemeente Vijfheerenlanden.

Maandagavond 2 november jl. startte de nieuwe Adviesraad voor het Sociaal Domein in de gemeente Vijfheerenlanden. Dit adviesorgaan adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over zaken binnen het sociale domein. De Adviesraad bestaat uit 20 vrijwillige leden, allen wonend in de gemeente. Tijdens de startbijeenkomst maakten ze kennis met elkaar en met de wethouders en ambtenaren.

Wethouder Cees Taal blikte vooruit, sprak zijn waardering uit en gaf aan te vertrouwen op een goede samenwerking. De herindeling van de gemeenten maakte het wenselijk om van 5 oude adviesraden naar 1 nieuwe over te stappen. De komende tijd werkt de Adviesraad verder aan een goede gemeenschappelijke basis.