Afstand tot de arbeidsmarkt? Samen naar werk, ook in de zorg

Als het gaat over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, hebben we het over jongeren én ouderen, over mensen mét en zonder diploma’s, over statushouders en ga zo maar door. “Het kan moeilijk zijn de arbeidsmarkt te betreden. Maar dat betekent niet dat er geen ambitie is en dat mensen niet aan de slag willen”

Als het gaat over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, hebben we het over jongeren én ouderen, over mensen mét en zonder diploma’s, over statushouders en ga zo maar door. “Het kan moeilijk zijn de arbeidsmarkt te betreden. Maar dat betekent niet dat er geen ambitie is en dat mensen niet aan de slag willen”, vertellen Emine Koca (adviseur participatie bij Samen Doen) en Weda Ayubi (participatiecoach Statushouders bij Avres). Ze leggen gepassioneerd uit wat ze zoal doen om mensen naar werk te begeleiden. Ook in de zorg.

Dromen

Wat doe je als je te weinig of geen diploma’s hebt? Wat kun je met je ervaring? Hoe zorg je ervoor dat taal niet langer een handicap vormt voor je toegang tot de arbeidsmarkt? Emine en Weda zetten zich in voor alle mensen die aan het werk willen maar tegen drempels aanlopen. “Als we met mensen aan de slag gaan, vragen we eigenlijk altijd naar hun doelen”, zeggen ze tegelijk. “Als we weten wat mensen echt willen, wat hun droom is, kunnen we gericht met elkaar kijken wat er nodig is om daar te komen. Het motiveert mensen enorm als blijkt dat ze in kleine behapbare stappen naar hun doelen toe kunnen werken. Met ondersteuning waar dat nodig is. We bieden ze die mogelijkheid zo laagdrempelig mogelijk.“

Lange adem

Weda: “Neem nou statushouders. Bij hen is taal regelmatig een barrière. Of het feit dat hun diploma’s uit het land van herkomst hier niet geldig zijn. Ondanks al hun kennis en ervaring is de weg naar werk hier in Nederland dan lang en hobbelig”. Emine: “Verder zijn er bijvoorbeeld mensen die gedesillusioneerd zijn of de deur haast niet meer uitkomen. Zij hebben op weg naar werk heel andere dingen nodig”. Niet verwonderlijk dus dat Emine, Weda en hun collega’s maatwerk bieden. “Op basis van de specifieke situatie en wensen, werken we bijvoorbeeld aan zelfvertrouwen en dagritme, aan taalontwikkeling of aan ondersteuning bij de zoektocht naar de juiste opleiding. In the end blijkt dat iedereen uiteindelijk heel veel leert van vrijwilligerswerk of binnen werkervaringsplekken. Daar zit de mogelijkheid bij uitstek om taal te verbeteren, arbeidsgewoontes nog beter onder de knie te krijgen en aan werknemersvaardigheden te werken.”

Zorgsector

Emine en Weda merken dat mensen vaak graag in de zorg willen werken. Maar de zorg is bij uitstek een sector die met strikte eisen op het gebied van diploma’s en certificaten werkt. Emine: “Er is binnen de zorg al langer een tekort aan verzorgenden (niveau 3) maar voor veel van onze cliënten is dat te hoog gegrepen. Nu er ook tekorten aan helpenden (niveau 2) ontstaat, springen we daar graag op in. We praten met verschillende zorginstellingen over de opzet van werkervaringsplekken en over mogelijkheden om via vrijwilligerswerk op te klimmen. We leggen dan niet alleen uit wat we doen om mensen klaar te maken voor werk, maar nemen bijvoorbeeld ook de werkprofielen van onze cliënten door. Daarmee laten we zien wat veel van onze mensen juist wél in huis hebben. En als dat duidelijker is, wordt het makkelijker bij elkaar te komen. Voor beide partijen.”

Samen werken aan werk

Samen Doen helpt mensen op een laagdrempelige manier verder. Emine: “We doen dat niet alleen, maar werken juist veel samen met tal van organisaties als Avres. Alleen zo kunnen we mensen precies die dingen bieden die ze nodig hebben om hun doelen te kunnen bereiken.” Weda: “We doen dat met elkaar in een samenwerking die veel weg heeft van een web. We werken dus echt met elkaar en schuiven cliënten nooit zomaar door. Want onze ervaring laat zien: met elkaar kom je verder”. 

Vragen of contact

Komt u in uw werk mensen tegen die aan de slag willen, maar moeite hebben de juiste weg te vinden en concrete stappen te zetten? Neem gerust contact met Emine of Weda