Avres voert per 1 januari 2020 de participatiewet uit voor heel Vijfheerenlanden

De dienstverlening aan cliënten van WIL uit Vianen is per 1 januari 2020 overgedragen aan Avres. Voor de inwoners van de voormalige gemeenten Zederik en Leerdam voerde Avres al de participatiewet uit.

De dienstverlening aan cliënten van WIL uit Vianen is per 1 januari 2020 overgedragen aan Avres. Voor de inwoners van de voormalige gemeenten Zederik en Leerdam voerde Avres al de participatiewet uit. In het afgelopen jaar is er goed en nauw samengewerkt tussen WIL, Avres en de gemeente Vijfheerenlanden. Alle partijen hadden duidelijk als doel dat de cliënten zo min mogelijk hinder zouden hebben van de taakoverdracht van WIL naar Avres.

Tussen Avres en WIL zijn er wel verschillen in de uitvoering van de participatiewet. Hoe zijn we hiermee omgegaan? Waar nodig is geharmoniseerd. In andere situaties is afgesproken dat cliënten een traject bij WIL kunnen afronden. Voor schrijnende gevallen is afgesproken maatwerk toe te passen. Een paar voorbeelden van verschillen die we tegenkwamen en hoe die zijn opgelost: 

 1. Andere betaaldatum 
  WIL betaalde bijstandsuitkeringen aan het einde van de maand. Avres betaalde de uitkeringen aan het begin van de nieuwe maand. Om de entree van de cliënten uit Vianen te vergemakkelijken heeft Avres met ingang van januari 2020 de betaaldatum voor alle cliënten vervroegd.
   
 2. Trajecten naar werk
  De ondersteuning in het traject naar werk gaat Avres uitvoeren. De cliënten van WIL uit Vianen die geplaatst zijn op een werkervarings- of ontwikkelplek kunnen daar blijven werken totdat zij een vervolgstap in hun traject gaan maken.
   
 3. Minimaregelingen 
  De verschillen in minimaregelingen tussen Avres en WIL zijn klein. Afhankelijk van de gezinssamenstelling en de combinatie van regelingen waar een huishouden gebruik van maakt kan een huishouden een voor- of een nadeel hebben. Ook de gehanteerde inkomensgrenzen zijn vergelijkbaar. Voor de bijzondere bijstand geldt dat de berekening van de draagkracht bij Avres gunstiger is dan bij Vianen. Daarnaast zijn er verschillen als het gaat om maximale vergoedingen. Als er verschillen zijn op individueel niveau dan kan er overgangsrecht van toepassing zijn. Bij minimaregelingen is er geen overgangsrecht van toepassing. In schrijnende gevallen is er altijd de mogelijkheid om maatwerk toe te passen.
   
 4. Schulddienstverlening
  Van de lopende trajecten schulddienstverlening is per cliënt beoordeeld of ze aan Avres overgedragen kunnen worden. In het belang van de cliënt, de schuldeisers en het succesvol afronden van het traject is het in voorkomende gevallen gewenst dat het traject bij WIL wordt afgerond.
   
 5. Collectieve ziektekostenverzekering 
  Menzis voerde de collectieve ziektekostenverzekering voor WIL uit. Maar, per 1 januari 2020 is Menzis daarmee gestopt. De cliënten uit Vianen kunnen per 1 januari 2020 gebruik maken van de collectieve ziektekostenverzekering die VGZ via Avres aanbiedt. Het pakket en de voorwaarden van de collectieve ziektekostenverzekering van VGZ zijn minstens zo goed als de ziektekostenverzekering van Menzis. In situaties die niet zijn voorzien en waar de cliënt veel last van heeft wordt maatwerk toegepast. 

Voor een goede bereikbaarheid en zichtbare aanwezigheid in Vianen opent Avres binnenkort een locatie in Vianen. Klantcontacten kunnen op die locatie plaatsvinden evenals de contacten met de partnerorganisaties.