Bedankt!

In deze drukke en soms chaotische tijden willen wij laten weten dat we aan jullie denken. Wij zien en merken hoeveel mensen in Vijfheerenlanden zich inzetten voor anderen.

In deze drukke en soms chaotische tijden willen wij laten weten dat we aan jullie denken.

Wij zien en merken hoeveel mensen in Vijfheerenlanden zich inzetten voor anderen.

Er worden boodschappen bezorgd, bezoeken afgelegd aan (eenzame) inwoners, hulp geboden aan gezinnen die het moeilijk hebben, kinderen opgevangen van ouders die in de zorg moeten werken en ga zo maar door.

Wij waarderen jullie inzet enorm. Via deze weg willen wij jullie dan ook allemaal heel hartelijk bedanken.

Hartelijke groet,

Marcel, Tirtsa & Cees
(wethouders Sociaal Domein Vijfheerenlanden)