Bijeenkomst ‘Samenleving radicaliseert?’

De Turkse Vereniging Leerdam Halk Dernegi (LHD) heeft, samen met de werkgroep SamenLeven van welzijnsorganisatie SamenDoen, op 6 november 2019 een bijeenkomst georganiseerd met als thema ‘Samenleving radicaliseert?’

Foto van mensen in de zaal tijdens de bijeenkomst 'Samenleving radicaliseert?'De Turkse Vereniging Leerdam Halk Dernegi (LHD) heeft, samen met de werkgroep SamenLeven van welzijnsorganisatie SamenDoen, op 6 november 2019 een bijeenkomst georganiseerd met als thema ‘Samenleving radicaliseert?’ 

Doel van de bijeenkomst was om belangstellende inwoners en professionals nader te informeren over wat radicalisering nu eigenlijk is en hoe je het radicaliseringsproces kunt herkennen. 

Radicalisering wordt vaak direct gelinkt aan de Islam. Tijdens de bijeenkomst werd echter duidelijk dat radicalisering op allerlei gebieden plaatsvindt. Voorbeelden hiervan zijn dierenactivisme en milieuactivisme. 

Er werden presentaties gegeven door RadarAdvies (bureau voor sociale vraagstukken) en door Artikel 1 Midden Nederland (expertisecentrum voor gelijke behandeling en discriminatiezaken). Verder spraken ook de wijkagent en een radicaliseringsspecialist van de politie.

Een terugkerende vraag onder de aanwezigen was hoe je als inwoner of professional met radicalisering om kunt gaan en hoe je kunt ingrijpen.

De bijeenkomst werd als zeer leerzaam ervaren. Er komt een vervolg met dialoogbijeenkomsten om verder te praten over een lokale aanpak van radicalisering. 

Het inwonerinitiatief van LHD werd financieel ondersteund door onze gemeente.