Bijeenkomsten ‘Samen dementievriendelijk’

In samenwerking met Alzheimer Nederland, het ministerie van VWS, professionals en onze inwoners willen we werken aan een dementievriendelijk Vijfheerenlanden.

In samenwerking met Alzheimer Nederland, het ministerie van VWS, professionals en onze inwoners willen we werken aan een dementievriendelijk Vijfheerenlanden. Heeft u ideeën hoe we mensen met dementie en hun naasten beter kunnen ondersteunen? Dan horen we dit graag van u.

Samen Dementievriendelijk

Eén op de vijf mensen krijgt dementie en omdat we steeds ouder worden, stijgt hiermee ook het aantal mensen met dementie. Het is belangrijk dat wij ons hier als samenleving op voorbereiden en ervoor zorgen dat mensen met dementie mee kunnen blijven doen. Om dit voor elkaar te krijgen hebben Alzheimer Nederland en het ministerie van VWS het landelijk initiatief ‘Samen dementievriendelijk’ opgezet. Zij vragen hierbij de steun van gemeenten. Vijfheerenlanden zet zich hier graag voor in, maar heeft de gemeenschap, u, hierbij nodig.

Helpt u mee?

Wij zijn erg benieuwd naar behoeftes, praktijkervaringen, initiatieven en ideeën rondom dementie in de gemeenschap. Door middel van groepsbijeenkomsten met een breed scala aan mensen, organisaties en ondernemers proberen we deze in kaart te brengen en samen te kijken hoe we hier met elkaar aan de slag kunnen. Wij kunnen u handvatten bieden hoe om te gaan met inwoners, werknemers, leden, vrijwilligers of buren met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers. Ook biedt Alzheimer Lekstroom trainingen aan over hoe om te gaan met dementie.

Op de volgende data worden de bijeenkomsten georganiseerd:

Data bijeenkomsten Samen Dementievriendelijk
Datum Tijd Locatie
Vrijdag 22 september 2023 10.00-11.45 uur Emmahuis
Raadsliedenstraat 120 Leerdam
Vrijdag 22 september 2023 12.00-13.45 uur
Inclusief broodjes
Emmahuis
Raadsliedenstraat 120 Leerdam
Dinsdag 26 september 2023 14.00-15.45 uur Open Vensters
Prinses Marijkeweg 34 Ameide
Dinsdag 26 september 2023 16.00-17.45 uur Open Vensters
Prinses Marijkeweg 34 Ameide
Dinsdag 3 oktober 2023 14.00-15.45 uur Hof van Batenstein
Hof van Batenstein 1 Vianen
Dinsdag 3 oktober 2023 16.00-17.45 uur Hof van Batenstein
Hof van Batenstein 1 Vianen

 

Aanmelden bijeenkomst

De gemeente wordt bij deze bijeenkomsten ondersteunt door adviesbureau MMCK.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Carole Groenescheij van MMCK via info@MMCK-co.nl of 06 - 3906 4733.

We hopen op uw enthousiasme om samen op weg te gaan naar een dementievriendelijker Vijfheerenlanden!