Buurtbemiddelaar iets voor u?

Burenruzies komen overal voor. Ergernissen zoals geluidsoverlast, parkeerproblemen of hondengeblaf zijn een veel voorkomende oorzaak. Door niet met elkaar te praten kan dat uit de hand lopen. Buurtbemiddeling vergroot in Nederland al meer dan 20 jaar de leefbaarheid in de buurt en stimuleert het prettig omgaan tussen buurtgenoten.

Burenruzies komen overal voor. Ergernissen zoals geluidsoverlast, parkeerproblemen of hondengeblaf zijn een veel voorkomende oorzaak. Door niet met elkaar te praten kan dat uit de hand lopen. Buurtbemiddeling vergroot in Nederland al meer dan 20 jaar de leefbaarheid in de buurt en stimuleert het prettig omgaan tussen buurtgenoten. Ook in Vijfheerenlanden kunt u gebruik maken van buurtbemiddeling. In onze gemeente bieden ElkWelzijn en Stichting Welzijn Vianen buurtbemiddeling aan. Dankzij de hulp van buurtbemiddelaars komen buren weer met elkaar in gesprek.

Vrijwilligers gezocht

Vrijwillige buurtbemiddelaars helpen buren te zoeken naar een oplossing die voor alle betrokkenen aanvaardbaar is. Zij doen dat in een bemiddelingsgesprek, waarin twee bemiddelaars samen met de beide buren om de tafel gaan zitten. Daaraan voorafgaand hebben ze de partijen al individueel gehoord.

ElkWelzijn zoekt vrijwilligers die beschikken over goede sociale en communicatieve vaardigheden, die onbevooroordeeld naar anderen kunnen luisteren en in een conflict onpartijdig kunnen blijven. Vrijwilligers krijgen een uitgebreide training in het voeren van bemiddelingsgesprekken.

Het gaat om boeiend, nuttig en afwisselend vrijwilligerswerk. Het kost gemiddeld enkele, zelf te plannen (avond)uren per maand. Daarnaast is er geregeld een bijeenkomst met collega-bemiddelaars om ervaringen uit te wisselen en wordt u begeleid door de coördinator van het project. Mensen die hierin een uitdaging zien en een steentje willen bijdragen aan de leefbaarheid, kunnen zich nu opgeven om buurtbemiddelaar te worden.

Interesse?

ElkWelzijn zoekt momenteel vrijwilligers in het gebied Vijfheerenlanden. Heeft u interesse? Stuur ElkWelzijn een kort mailtje met uw gegevens naar buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl . De coördinator neemt dan contact met u op. Bel voor meer informatie 0345-515 227 of kijk op de website elkwelzijn.nl/Buurtbemiddeling.