Cees Taal: Stapelingsproblematiek in het sociaal domein

Ik ben actief op Twitter, Facebook en Instagram. Maar de laatste tijd overweeg ik steeds vaker om mijn accounts op te zeggen. Overweeg, want tot nu toe heb ik de moed nog niet gehad.

Ik ben actief op Twitter, Facebook en Instagram. Maar de laatste tijd overweeg ik steeds vaker om mijn accounts op te zeggen. Overweeg, want tot nu toe heb ik de moed nog niet gehad.

Vooral Facebook lijkt steeds meer het open riool van de samenleving te worden waar iedereen zich de vrijheid denkt te mogen permitteren om ongebreideld zijn of haar ongenuanceerde mening te verkondigen zonder ook maar enige kennis of inzicht in de materie te hebben. Ook de steeds meer op de persoon gerichte beledigingen lijken aan de orde van de dag te zijn. We leven weliswaar in een vrij land maar toch…

Dat ik mijn Facebook account nog niet heb opgezegd komt omdat ik ongelofelijk bang ben nu net dat ene belangrijke item, essentieel voor mijn meningsvorming, te missen. Maar dit ter zijde.

Zo nu en dan kom ik echter iets tegen in de sociale media waar ik echt iets aan heb. Via LinkedIn werd ik door een door mij zeer gewaardeerde collega, die ik soms ook nog eens “live” spreek, geattendeerd op een verkennend onderzoek uitgevoerd door “de Waardenfabriek” naar stapelingsproblematiek in het sociaal domein. Hierin wordt een achttal casussen besproken waarin uitsluiting door het systeem op basis van stapelingsproblematiek aan de orde is. Op heldere en duidelijke wijze wordt in deze casussen beschreven hoe wij in ons land bij multi-problematiek heel veel geld besteden aan het in stand houden van een probleem en door het systeem gegijzeld worden. Lang leve LinkedIn.

Ik nodig u uit om het verkennend onderzoek naar stapelingsproblematiek te lezen en zelf uw mening te vormen. Dat ik deze link deel zegt genoeg over mijn mening. Wellicht dat ik de link ook nog even deel via Facebook, Twitter als ik al niet voor die tijd mijn account heb opgezegd. Ik wens u veel inzicht en leesplezier toe.

Cees Taal, Wethouder werk en inkomen