Congres Armoede en Schulden

Op 22 november 2019 was het congres Armoede en Schulden in Lexmond. Zo’n 70 aanwezigen konden kennis opdoen van de huidige aanpak in Vijfheerenlanden en meepraten over de toekomst.

Op 22 november 2019 was het congres Armoede en Schulden in Lexmond. Zo’n 70 aanwezigen konden kennis opdoen van de huidige aanpak in Vijfheerenlanden en meepraten over de toekomst. Wethouder Cees Taal trapte samen met de dagvoorzitter Johan Cahuzac de middag af: hij sprak de ambitie uit om één van de beste gemeenten in Nederland te worden op het gebied van armoede- en schuldenbestrijding. Het is immers bijna onvoorstelbaar dat in Vijfheerenlanden 800 kinderen (4 scholen vol!) in armoede leven.

Sneller hulp zoeken bij schulden

Tijdens het congres was er een levendige discussie in de zaal: wat bestaat er al, welke organisaties zijn er, en bovenal wat kunnen we doen? Zij werden van feiten en cijfers voorzien door een presentatie van de gemeente en een panel van lokale maatschappelijke partijen. Zo blijkt dat als je in een arm in plaats van modaal huishouden opgroeit, de kans veel groter is dat je als volwassene arm blijft. Ook zijn er verschillende oorzaken van schulden benoemd: zo wachten mensen lang met hulp zoeken, ze hebben geen overzicht meer op de financiën en er zijn levensgebeurtenissen (zoals scheidingen) die voor schulden zorgen.

Kom uit je Schuld!

André Vis, ambassadeur van het landelijk programma Kom uit je Schuld!, vertelde na de pauze over zijn ervaringen. We moeten de drempel om hulp te vragen zo laag mogelijk maken. Mensen met schulden lopen zeer lang met hun problemen voordat ze hulp vragen. Als ze eenmaal hulp krijgen is die vaak goed. 

Martijn Schut betoogde daarna in zijn presentatie hoe je mensen eerder kunt bereiken: door vroegsignalering waarbij je de signalen van ketenpartners aan elkaar koppelt. Daar kan de nieuwe wet gemeentelijke schuldhulpverlening bij gaan helpen. 

De deelnemers aan het congres gingen daarna in workshops aan de slag. Daar werd onder andere nagedacht over preventie, laaggeletterdheid en stress-sensitieve dienstverlening. Uit de workshops kwamen veel ideeën om de aanpak van armoede en schulden te verbeteren. Daar gaan we in 2020 mee aan de slag.

Hulp bij schulden

Meer informatie over hulp bij schulden en financiële ondersteuning in de gemeente Vijfheerenlanden.