De kracht van informele zorg

Handjehelpen werd in 1979 opgericht door een aantal ouders van kinderen met een beperking. Met behulp van een eenvoudige kaartenbak regelden zij ondersteuning voor andere ouders die dat nodig hadden. Simpelweg vanuit de gedachte dat het normale leven fijner is dan een leven dichtgetimmerd door formele zorg.

Handjehelpen werd in 1979 opgericht door een aantal ouders van kinderen met een beperking. Met behulp van een eenvoudige kaartenbak regelden wij ondersteuning voor andere ouders die dat nodig hadden. Simpelweg vanuit de gedachte dat het normale leven fijner is dan een leven dichtgetimmerd door formele zorg.

We waren dus al een paar stappen vooruit toen Den Haag in 2015 met de boodschap “eigen kracht, eigen netwerk” kwam. Inmiddels zijn we dan ook uitgegroeid tot een professionele organisatie met meer dan dertig medewerkers, die nauw samenwerkt met de formele zorg. Ook in de gemeente Vijfheerenlanden. Samen met partijen als Steunpunt Mantelzorg, Welzijn Vianen, SamenDoen, Lister, Julius en Youké realiseerden we vorig jaar 53 succesvolle koppelingen tussen hulpvrager en vrijwilliger of stagiair.

Denk aan de vrijwilliger die iedere week wandelt met een man met multiple sclerose, zodat zijn partner even tijd voor zichzelf heeft. Of aan de student die elke week op stap gaat met een man met schizofrenie en een dwangstoornis. Iets wat hem zelfstandig niet meer lukt. Of de MBO-stagiair, die een vijftienjarige veel gepeste jongen ondersteunt. Het contact zorgt ervoor dat de jongen aan zekerheid wint en meer in zijn kracht staat.

Het zijn koppelingen die voor zowel de hulpvrager als de vrijwilliger en stagiair veel betekenen. Onderzoek dat we dit voorjaar uitvoerden laat zien dat de kwaliteit van leven bij 66 procent van de hulpvragers verbeterd is en 75 procent van de geholpen kinderen beter in hun vel zit. Van de vrijwilligers geeft 67 procent aan meer plezier te hebben en 88 procent voelt zich nuttiger.

En het effect reikt verder. Door de samenwerking met de formele zorg kunnen we tijdig bijspringen. Onze ondersteuning werkt preventief en zorgt ervoor dat escalaties afnemen of zelf voorkomen worden. Het scheelt de formele zorg zomaar 25 procent aan tijdsinspanning.

Het sterkt ons in de overtuiging dat formele en informele zorg hand in hand optimaal invulling kunnen geven aan welzijnswerk. We kijken vanuit verschillende gezichtspunten, krijgen samen een vollediger beeld en kunnen meer bereiken. We zijn er trots op dat wij in Vijfheerenlanden al zover zijn en hopen hier nog jaren de vruchten van te plukken.

Irene Domburg, directeur Stichting Handjehelpen

Handjehelpen is een vrijwilligersorganisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een beperking, chronische ziekte of gedrag dat om extra aandacht vraagt. Handjehelpen is er ook voor overbelaste mantelzorgers en is actief in 18 gemeenten in de provincie Utrecht. Vorig jaar hebben ongeveer 1350 vrijwilligers en 380 stagiairs van Handjehelpen bijna 140.000 uur hulp verleend. Kijk voor meer informatie op de website van Handje Helpen.