Desiré van Veldhoven: "Kom pak mijn hand, je gaat je dromen najagen!"

In een veilige setting ontdekken wie je bent en wat je écht wilt, dat is wat je elk mens gunt. Veel jongeren weten niet wat ze met hun leven willen of zijn er onzeker en gestrest over.

DesirĂ© van VeldhovenIn een veilige setting ontdekken wie je bent en wat je écht wilt, dat is wat je elk mens gunt. Veel jongeren weten niet wat ze met hun leven willen of zijn er onzeker en gestrest over. In de adolescentie en jongvolwassenheid speelt het ontwikkelen van een identiteit een belangrijke rol. Jongeren stellen zichzelf de vraag: ‘’Wie ben ik, wie wil ik zijn en welk gedrag hoort daar bij?” Een zoektocht naar een ‘ik’ die lekker voelt. Een belangrijke voorwaarde om je happy te voelen. En een zoektocht die we allemaal herkennen. 

Maatschappelijke Diensttijd (MDT) is veel meer dan beroepsoriëntatie en vrijwilligerswerk. Jongeren nemen zichzelf onder de loep door op ontdekkingsreis te gaan. Alleen, met een coach, of in de groep ontdekken ze hun valkuilen en talenten. Ze werken samen aan een maatschappelijk project, snuffelen bij bedrijven en stappen uit hun comfortzone. Ook leren ze omgaan met verschillende type mensen. MDT helpt bij het ontwikkelen van een sterk zelfbeeld, veerkracht en een toekomstvisie.

Jongerenwerkers richten zich al decennia lang op jongeren uit achterstandssituaties. Maar afkomst, sociaal milieu of opleidingsniveau zegt niets over het zelfbeeld of de eigenwaarde van een jongere. Bij MDT zijn alle jongeren welkom. Dus ook jongeren die al werken, gestopt zijn op het HBO of een beperking hebben. We willen de verschillen tussen jongeren verkleinen door ze met elkaar in aanraking te brengen. Wij denken dat dit goed werkt. Je weet nooit wie de kartrekker of inspirator van de groep wordt.

MDT vraagt een half jaar tijdsinvestering van de jongere, voor een fijne toekomst. En voor een mooiere wereld. Persoonlijk denk ik dat de maatschappij gebaat is bij jongeren met een goed zelfbeeld, die trots zijn op zichzelf. Kom, geef ze een hand en een zacht duwtje. Ze kunnen hun dromen najagen.

Desiré van Veldhoven
Kwartiermaker Maatschappelijke Diensttijd