Een cadeaukaart voor mantelzorgers

Mensen die langdurig en intensief zorgen voor een naaste in de gemeente Vijfheerenlanden kunnen ‘de Mantelzorgwaardering 2019’ aanvragen. Deze cadeaukaart reiken we uit aan mantelzorgers, als blijk van waardering voor hun inzet.

Mensen die langdurig en intensief zorgen voor een naaste in de gemeente Vijfheerenlanden kunnen ‘de Mantelzorgwaardering 2019’ aanvragen. Deze cadeaukaart reiken we uit aan mantelzorgers, als blijk van waardering voor hun inzet. Mantelzorgers kunnen de cadeaukaart via een formulier aanvragen bij Steunpunt Mantelzorg van SamenDoen of Mantelzorg Vianen van Welzijn Vianen. Deze moet uiterlijk zondag 15 september 2019 ingediend zijn. De kaart wordt uitgereikt rondom de landelijke Dag van de Mantelzorg, op 10 november 2019.

Aanvragen voor voormalig gemeente Leerdam of Zederik

Mantelzorgers die zorgen voor een inwoner van voormalig gemeente Leerdam of Zederik en ingeschreven staan bij SamenDoen ontvangen vanzelf een aanvraagformulier. Mantelzorgers die hier niet ingeschreven staan, kunnen het formulier en de voorwaarden vinden op de website van Samendoen. Bij vragen kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur bellen naar Steunpunt Mantelzorg van SamenDoen, 0345 - 63 73 63.

Aanvragen voor voormalig gemeente Vianen

Mantelzorgers die voor een inwoner van voormalig gemeente Vianen zorgen en ingeschreven staan bij Welzijn Vianen ontvangen automatisch een cadeaukaart. Mantelzorgers die hier niet ingeschreven staan, kunnen het aanvraagformulier en de voorwaarden vinden op de website van Welzijnvianen. Bij vragen kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur bellen naar Mantelzorg Vianen van Welzijn Vianen, 0347 - 37 40 97.

Mantelzorg buiten Vijfheerenlanden

Inwoners van Vijfheerenlanden die zorgen voor iemand uit een andere gemeente kunnen in die gemeente contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg voor informatie over de waardering. Voor ondersteuning bij het zorgen voor een ander kunnen inwoners van Vijfheerenlanden terecht bij Steunpunt Mantelzorg van SamenDoen en Mantelzorg Vianen van Welzijn Vianen.