Energiezuinig wonen; ook voor sociale huur

In Leerdam-West sloopte Kleurrijk Wonen oude woningen en in het deelproject Siemensstraat kwamen daar nieuwe, energiezuinige woningen voor in de plaats. Energiezuinige woningen voor de sociale huur. Lennart de Vos, projectmanager bij Kleurrijk Wonen, vertelt hoe ze dat aanpakten en hoe ze tot een energetisch goed concept kwamen.

In Leerdam-West sloopte Kleurrijk Wonen oude woningen en in het deelproject Siemensstraat kwamen daar nieuwe, energiezuinige woningen voor in de plaats. Energiezuinige woningen voor de sociale huur. Lennart de Vos, projectmanager bij Kleurrijk Wonen, vertelt hoe ze dat aanpakten en hoe ze tot een energetisch goed concept kwamen. Daarnaast passeren de voordelen voor de huurders, hun ervaringen en de consequenties van dit project voor het toekomstig beleid van Kleurrijk Wonen de revue.

Nul op de meter

“In de tijd dat we over huurwoningen in de sociale sector aan de Siemensstraat dachten, waren er nog niet veel richtlijnen voor energiezuinig bouwen”, vertelt Lennart. “Toch wilden we iets echt duurzaams neerzetten. Het doel was onze huurders een comfortabele, energiezuinige woning met NOM (nul op de meter) te bieden en tegelijkertijd de woonlasten zo laag mogelijk te houden. We besloten via de EPV-regeling te gaan bouwen – EPV staat voor Energie-Prestatie-Vergoeding. Die regeling bood normen én gaf ons de mogelijkheid huurders een vergoeding te vragen voor de energiezuinige voorzieningen.”

Sociale huur

Lennart: “We wisten dat de energiemaatregelen geld zouden kosten, maar wilden in het project Siemensstraat (opgeleverd in april 2018) hoe dan ook sociale huurwoningen met betaalbare woonlasten bouwen. Omdat we ook kennis en ervaring voor de toekomst op konden doen, was er wat extra financiële ruimte beschikbaar. We besloten de eerste bewoners van de huurhuizen een vergoeding van € 0,- te vragen voor de energiezuinige voorzieningen en eerst te kijken of alles naar verwachting werkte. Bij een huurmutatie konden we dan op basis van concrete, reële meetwaarden vaststellen wat een passende vergoeding is. Tot nu toe is dat nog niet aan de orde: er is nog niemand uit zijn of haar woning vertrokken.”

De woningen

Huurders konden in het project Siemensstraat kiezen uit twee typen woningen: een ééngezinswoning of een (kleinere) levensloopbestendige woning. De woningen hebben geen gasaansluiting en op ieder huis liggen gemiddeld zo’n 27 zonnepanelen. Koken en de warmwatervoorziening zijn volledig elektrisch en de huizen worden met infrarood verwarmd. De animo voor de woningen was groot. Een deel van de mensen koos voor een huis in het project omdat ze in hun oude wijk wilden blijven wonen. Een ander, kleiner deel van de bewoners koos bewust voor het duurzame aspect.

Ervaringen

“Bewoners zijn tot nu toe heel positief over hun woning”, vertelt Lennart. “Vooral de comfortabele infraroodwarmte wordt geroemd. De huurders kunnen zelf via een groen-oranje-rood- systeem checken hoe hun energieverbruik is. Nul op de meter blijkt mede daardoor bijna altijd te lukken. Bij een weinig bewust energieverbruik (stoken met ramen open bijvoorbeeld) is er soms sprake van een plus, maar ook min op de meter komt voor. En dat laatste juichen we natuurlijk toe. Het jaarlijkse verplichte overzicht aan onze huurders grijpen we graag aan om aan de keukentafel uit te leggen waar het qua energieverbruik nóg beter kan.”

Vervolg

Het lijkt erop dat bouwen via de EPV-regeling door het vervallen van de salderingsregeling en de hoge kosten van verplichte monitoring en rapportages in de toekomst minder interessant wordt. Toch heeft Kleurrijk Wonen ervoor gekozen zuiniger te gaan bouwen dan de wettelijke norm. Lennart: “Duurzaamheids-overwegingen én ons streven naar zo laag mogelijke huren zijn daar bepalend bij geweest. Onze eigen normen zijn onder andere voortgekomen uit het project Siemensstraat en gelden voor al onze nieuwbouw.”

Lage huren

In de toekomst wil Kleurrijk Wonen bewoners van nieuwe projecten nog beter informeren. “Door onze informatie minder op techniek en meer op de concrete financiële en milieuwinst te richten, hopen we mensen tot energiezuiniger handelen en daarmee ook tot goedkoper wonen te stimuleren”, vertelt Lennart enthousiast. “We zullen de financiële winst voor de huurder daarbij concreter maken. Want zeg nou zelf: minder euro’s woonlasten zegt toch meer dan minder kWh verbruik? En dat is al helemaal belangrijk voor mensen die aangewezen zijn op de sociale huur. Want voor hen tikt elk tientje minder woonlasten extra aan.”