Het Sociaal Team en de coronamaatregelen

In deze tijden is het altijd fijn om positief nieuws te lezen. En er is positief nieuws als het gaat om het sociaal team tijdens deze coronatijd en de maatregelen. We hebben als sociaal team Leerdam het geluk dat we kunnen beschikken over een eigen locatie.

In deze tijden is het altijd fijn om positief nieuws te lezen. En er is positief nieuws als het gaat om het sociaal team tijdens deze coronatijd en de maatregelen. We hebben als sociaal team Leerdam het geluk dat we kunnen beschikken over een eigen locatie. Het is mogelijk om, als je naam op het rooster staat, op kantoor te werken. Er zijn werkplekken en spreekruimtes die voldoen aan de maatregelen. Daardoor kunnen we, na overleg, de meest kwetsbare cliënten zien en kan erger soms voorkomen worden.

Waar alles tijdens de eerste golf gesloten was, zijn er nu dus mogelijkheden. We zijn allemaal een stuk vaardiger geworden in digitaal werken, dus ook daar word nu vaak gebruik van gemaakt. Het ontsmetten van werkruimtes en handen is een automatisme geworden.

Het verschil met de eerste golf is dat waar alles toen gepauzeerd werd, nu alles in volle vaart doorgaat. Alles werd toen zoveel mogelijk uitgesteld en dat zorgde toen voor wat ruimte. De schaduwkant hiervan is dat inwoners langer doorliepen met problemen die groter en groter werden. Dat er trajecten niet van de grond kwamen, waardoor er een stuk vertrouwen verloren ging. Dat iedereen wat meer op zijn tenen ging lopen.

Dat is wat we nu terug zien; er zijn altijd complexe gezinnen of hulpvragen geweest, maar dan was er de tijd en ruimte om daar al je energie en tijd op in te zetten. Als alles weer rustig was dan kon je even op adem komen, de andere cliënten weer verder helpen en door. Nu blijft het zich in hoog tempo opvolgen, er zijn vaker complexe en zorgelijke situaties. De rek gaat er langzaam uit. Hier is alleen geen korte termijn oplossing voor behalve elkaar op te blijven zoeken om het te delen.

We moeten roeien met de riemen die we hebben, en dat is ook wat er nu gebeurt. Alle kleine successen worden groot gevierd. Er wordt actief meegedacht en gesteund daar waar ook maar iets mogelijk is. We zijn nu een team wat meer op afstand is van elkaar, maar we weten elkaar nog steeds goed te vinden.

Sinds de tweede golf zich aangediend heeft, zijn ook de coronamaatregelen waar het Sociaal Team mee te maken heeft veranderd. De locatie waar het Sociaal Team Leerdam werkt is nog steeds open. Maximaal zes personen van het sociaal team kunnen gebruik maken van de werkplekken. De spreekruimtes zijn, op basis van de grootte, ingedeeld op het aantal mensen die daar mogen zijn. Dus er zijn spreekruimtes voor twee, vier en zes personen. Ook deze worden vooraf gereserveerd en na afloop desinfecteer je alles.

Voordat je een afspraak maakt met een cliënt overleg je met een collega, gedragswetenschapper of de coördinator of het nodig is om dit te doen. Tijdens de eerste golf was het alleen in uitzonderlijke situaties toegestaan om cliënten te zien. Daardoor werden er zaken gemist of kwamen trajecten niet van de grond. We zijn vaardiger geworden in het digitaal werken, maar dat geld niet altijd voor onze cliënten. Als er sprake is van financiële problemen, dan komt er meestal ook een hoop papierwerk bij kijken. Dan is het kunnen beschikken over een printer of scanner nodig om hierin verder te kunnen. Een inschatting maken van veiligheid kan niet gedaan worden met beeldbellen. Je moet dan alle signalen kunnen waarnemen en dat is meer dan het verhaal wat iemand verteld. En zo zijn er nog wat redenen waarom het nodig is om de cliënten te zien. Dit zorgt ervoor dat we, als het goed is, op tijd zijn in zorgelijke situaties en erger voorkomen.

Alle gezamenlijke overleggen of trainingen worden vooral digitaal gedaan. Ook hier zijn uitzonderingen voor, zoals een BHV/ EHBO training. We krijgen als Sociaal Team alle steun in het maken van keuzes. Daarbij is er ruimte om voor je eigen zorgen of situatie. Daardoor blijft er ook draagkracht om het beste te maken van deze situatie ten aanzien van de maatregelen. Al zou iedereen er voor tekenen dat alles weer terug kan naar het ‘oude normaal’.