Het VRIENDEN-programma

Het VRIENDEN-programma wordt vanaf oktober 2020 aangeboden aan kinderen van 9 t/m 12 jaar (vanaf 8 jaar in overleg) in de gemeente Vijfheerenlanden. VRIENDEN is een preventie- en behandelprogramma voor kinderen en jongeren met depressieve en/of angstklachten.

Het VRIENDEN-programma wordt vanaf oktober 2020 aangeboden aan kinderen van 9 t/m 12 jaar (vanaf 8 jaar in overleg) in de gemeente Vijfheerenlanden. VRIENDEN is een preventie- en behandelprogramma voor kinderen en jongeren met depressieve en/of angstklachten.

Doel

Het doel van dit programma is het aanleren van vaardigheden aan kinderen waarmee zij hun gedrag, gedachten en lichamelijke reacties kunnen aanpakken die angst en depressie in stand houden.

Hoe

Het VRIENDEN-programma wordt toegepast in een groep, zodat kinderen elkaar kunnen observeren, elkaar kunnen helpen en de geleerde vaardigheden kunnen oefenen met leeftijdgenoten in een veilige omgeving. De oefeningen worden aangeboden op een speelse manier. De training is ook geschikt voor kinderen met boosheid en lichte ASS-gerelateerde klachten.

Wanneer

Het VRIENDEN-programma bestaat uit acht à negen groepsbijeenkomsten. Daarnaast is er ook een bijeenkomst voor ouders. De planning is om te starten in de eerste of tweede week van oktober 2020. De bijeenkomsten zijn wekelijks met uitzondering van tijdens de schoolvakanties. Een bijeenkomst duurt ongeveer anderhalf uur. De data en locatie zijn nog niet definitief bekend. Deze informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Meer informatie en aanmelden

U kunt een mail sturen naar S. van Meeuwen en/of M. Santerre via sociaalloket@vijfheerenlanden.nl voor meer informatie over het VRIENDEN-programma.