Installatie Adviesraad Sociaal Domein

De nieuwe leden van de kersverse Adviesraad Sociaal Domein zijn woensdagavond 27 januari 2021 in een online bijeenkomst officieel geïnstalleerd. Dit werd gedaan met (online) aanwezigheid van de drie wethouders Sociaal Domein; Marcel Verweij, Cees Taal en Tirtsa Kamstra.

De nieuwe leden van de kersverse Adviesraad Sociaal Domein zijn woensdagavond 27 januari 2021 in een online bijeenkomst officieel geïnstalleerd. Dit werd gedaan met (online) aanwezigheid van de drie wethouders Sociaal Domein; Marcel Verweij, Cees Taal en Tirtsa Kamstra.

Natuurlijk hadden zij dit bijzondere moment liever in levende lijve mee gemaakt, maar de boodschap van de wethouders is zeker wel overgekomen. Het college van burgemeester en wethouders is blij dat de leden zich bereid hebben getoond om zich vrijwillig in te zetten om het college gevraagd én ongevraagd te adviseren bij onderwerpen binnen het Sociaal Domein.

Wij kijken uit naar een prettige samenwerking!