Inwonersinitiatieven eerste helft 2019

Inwoners van Vijfheerenlanden zitten vol goede ideeën! Elk half jaar wordt de balans opgemaakt.

Inwoners van Vijfheerenlanden zitten vol goede ideeën! Elk half jaar wordt de balans opgemaakt. In het eerste half jaar van 2019 zijn er maar liefst 40 initiatieven ondersteund met geld, advies of materialen. 

Eén van de richtlijnen om in aanmerking te komen voor een bijdrage was dat het inwonersinitiatief een eenmalig karakter had. Dit is onlangs aangepast. Ook meerjarige initiatieven gaat de gemeente per 2020 ondersteunen.

Centraal staat het ondersteunen en stimuleren van goede ideeën die bijdragen aan de leefbaarheid van een buurt of het socialer maken van een gemeenschap. Voorbeelden zijn een actie om afval op te ruimen, de realisatie van een jongerenplek of het organiseren van een vakantieweek voor minima. 

Kijk op de website vijfheerenlanden.nl/inwonersinitiatief voor meer informatie over het aanmelden van een initiatief.