Jongeren hun talenten laten ontdekken

De gemeente Vijfheerenlanden start een proef van twee jaar met de maatschappelijke diensttijd. Het Rijk biedt gemeenten de kans om hiermee te experimenteren. Daarvoor is het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd (MDT) opgezet.

De gemeente Vijfheerenlanden start een proef van twee jaar met de maatschappelijke diensttijd. Het Rijk biedt gemeenten de kans om hiermee te experimenteren. Daarvoor is het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd (MDT) opgezet.

Op 28 mei kwamen vertegenwoordigers van verschillende lokale partners en de gemeente bij elkaar op vmbo-school De Joost in Leerdam om te praten over het opzetten van MDT in Vijfheerenlanden.

De maatschappelijke diensttijd heeft als doel dat jongeren hun talenten ontdekken. Wie ben ik, wat vind ik leuk en waarvoor wil ik mij inzetten? Tijdens de maatschappelijke diensttijd doen jongeren van 16-27 jaar voor 20 tot 28 uur per week nieuwe ervaringen op. De doelgroep is breed. Denk bijvoorbeeld aan thuiszitters, net afgestudeerden of jongeren met een beperking. Zij gaan zich bij verschillende organisaties inzetten voor een ander. Ook ontvangen ze persoonlijke begeleiding. Op deze manier leren ze nieuwe vaardigheden, ontmoeten ze nieuwe mensen en ontdekken ze hun talenten. Dit kan jongeren helpen bij de keuze voor een studie of baan. Daarom is het belangrijk dat ze tijdens de maatschappelijke diensttijd bij verschillende organisaties aan de slag kunnen. En daarnaast moet het natuurlijk ook een heel erg leuk programma worden.

De middag werd drukbezocht door heel veel verschillende samenwerkingspartners. Denk aan de welzijnsorganisaties, het jongerenwerk, Avres, de voedselbank, stichting OOK, Eigenzinnig Zorg, jobcoach Syndion, de bedrijven Kok Lexmond en Vink Schilderwerk, het Sociaal Team Vijfheerenlanden en natuurlijk VMBO-school De Joost. Door de verscheidenheid aan organisaties ontstonden er geanimeerde gesprekken. Alle opmerkingen en ideeën die genoemd zijn, worden verder uitgewerkt in een halfjaarlijks programma voor jongeren.

De jongeren van de jongerenraad zitten aan het eind van het schooljaar in een drukke periode en konden daarom niet op de bijeenkomst zelf aanwezig zijn. De volgende avond is de projectleider Margriet van de Vooren daarom bij een vergadering van de jongerenraad aangeschoven. Het enthousiasme was direct voelbaar. “Een leuke club jongeren die de ene na de andere scherpe vraag of creatief idee deelde”, aldus Margriet. Ze worden nauw betrokken bij het opstellen van het programma de komende maanden, als een soort klankbord van de gemeente. En er komt een eigen brainstormavond voor jongeren over de MDT.

Ook enthousiast geworden? Kent u of bent u een organisatie die niet mag ontbreken in de ervaring van jongeren? Ben je of ken je een jongere die zeker moet meedoen of meedenken met MDT? Laat het weten aan de projectleider; Margriet van de Vooren.