Kringloopwinkel Vianen ontvangt eerste Publieksprijs Inwonersinitiatieven

Op 6 januari 2020 reikte Wethouder Christa Hendriksen de Publieksprijzen Inwonersinitiatieven uit tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Vijfheerenlanden.

Op 6 januari 2020 reikte Wethouder Christa Hendriksen de Publieksprijzen Inwonersinitiatieven uit tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Vijfheerenlanden. 

In de categorie Kwetsbare inwoners en ontmoetingen ging de prijs naar de uitbreiding van Kringloopwinkel Vianen met een textielatelier en een Bouwkringloop. De vrijwilligers van dit project werden in het zonnetje gezet en waren met een grote afvaardiging naar de uitreiking toegekomen.

Het ambitieuze project combineert doelstellingen op het gebied van duurzaamheid met sociaal-maatschappelijke doelen, namelijk het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door de uitbreiding komen er meer plekken voor deze mensen beschikbaar. Als prijs ontving de kringloopwinkel een high tea voor de mensen die direct bij het initiatief betrokken zijn.

De Kringloopwinkel ontving eerder, in 2019, een eenmalige bijdrage om een initiatief op te starten, net als ruim 60 andere inwonersinitiatieven. Het bestuur van de gemeente Vijfheerenlanden stelt elk jaar geld beschikbaar om initiatieven van inwoners te steunen.

De lijst met initiatieven is eerst voorgelegd aan de leden van het Digitaal Inwonerspanel. Zij konden per categorie aangeven welke drie initiatieven ze de beste vonden. De drie initiatieven met de meeste stemmen per categorie zijn genomineerd voor de publieksprijs. Alle inwoners van Vijfheerenlanden konden vervolgens van 12 december 2019 tot en met 1 januari 2020 hun stem uitbrengen.