Gemeente Vijfheerenlanden treedt toe tot centrumgemeente Utrecht voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

Voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen is de gemeente Vijfheerenlanden nu nog aangesloten bij twee centrumgemeenten: Utrecht (Vianen) en Dordrecht (Leerdam en Zederik). Het gemeentebestuur heeft besloten dat de gemeente Vijfheerenlanden per 1 januari 2021 voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen toetreedt tot de centrumgemeente Utrecht.

Voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen is de gemeente Vijfheerenlanden nu nog aangesloten bij twee centrumgemeenten: Utrecht (Vianen) en Dordrecht (Leerdam en Zederik). Het gemeentebestuur heeft besloten dat de gemeente Vijfheerenlanden per 1 januari 2021 voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen toetreedt tot de centrumgemeente Utrecht. De voormalige gemeenten Leerdam en Zederik worden dan ontvlochten uit de centrumgemeente Dordrecht. 

De reden om bij Utrecht aan te sluiten, is de samenhang met grenzende samenwerkingsregio’s (jeugdzorg, de veiligheidsregio (VRU) en meldpunt zorg en overlast). Op al deze domeinen werkt de gemeente Vijfheerenlanden al samen met Utrecht en de regio Lekstroom.

Transitieplan

Op dit moment wordt er gewerkt aan een plan om ervoor te zorgen dat de cliënten uit Leerdam en Zederik straks worden overgenomen door centrumgemeente Utrecht. De belangrijkste uitgangspunten zijn zorgcontinuïteit en toegang tot goede zorg voor alle inwoners van Vijfheerenlanden. Voor cliënten mag het niet uitmaken dat ze bij een andere centrumgemeente worden ondergebracht. 

De eerste stap is dat zorgaanbieders die nu zorg leveren in Leerdam en Zederik, worden geïnformeerd over het aanbestedingstraject. Dit traject bestaat uit de inkoop van contracten vanaf 2020 vanuit de centrumgemeente Utrecht. Daarnaast bereid de gemeente Vijfheerenlanden zich samen met de andere Lekstroomgemeenten voor op de overheveling van taken voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. Daarbij wordt toegewerkt naar een regionaal en lokaal plan van aanpak om meer lokaal
‘in de wijk’ te kunnen organiseren.